Kedves Testvérek!

Amint sokan tudjátok, Csermely László testvérünk, Laci bácsi a mai napon ünnepli 90. születésnapját.

Isten éltesse! A mai 10 órai szentmisét érte és családjáért ajánlottuk, és a szentmise végén az egyházközség nevében köszöntöttük.

Ennek a köszöntésnek teljesebbé tételeként továbbítom Németh Györgynek, a plébániai képviselőtestület világi elnökének sorait:

Kedves Laci bá!

Nem olyan régen – mindössze
néhány órája – itt a templomban a felcsendülő Te Deum-mal ért véget a
nagyszombat esti szertartás.

Most ismét itt vagyunk, hogy hálát
adjunk a Mennyei Atya kegyelméért, amely lehetővé tette, hogy Téged a mai napon
– 90. születésnapod alkalmából – nagy tisztelettel és őszinte szeretettel
köszöntselek a plébánia képviselőtestülete és a mátyásföldi Hívek nevében.

Engedd meg, hogy a családi
ünneplésbe egy kicsit a Mátyásföldi Egyházközség hívő közössége, nagy családja
is lélekben bekapcsolódjon, hiszen a Te életed jelentős része szorosan
összeforrott Plébániánk életével.

Már 1949-ben alig 20 esztendősen,
a legkeményebb diktatúra éveiben nagy szerepet vállaltál a fiú ifjúság
katolikus közösséggé alakításában – Szent-Andrássy Tibor teológus hallgató és
Enyedi Csaba társaságában –a Mátyásföldi ministránsok megszervezésével. (Szent-Andrássy
Tibor később az ifjúság szervezése miatt koholt vádak alapján börtönbüntetést
kapott és az ország legtávolabbi részeibe száműzték. Ilyen idők voltak akkor.)
Sok fiatal nőtt fel a Te útmutatásodat követve, és vált a plébánia ministráns
közösségének oszlopos tagjává. Sajnos közülük többen már az örök hazába tértek,
sokan – családot alapítva – máshová költöztek. Ennek ellenére a még élő Öreg
ministránsokkal a mai napig élő a kapcsolat. Mindig az egyenességre, a
helytállásra, a szeretetre és az állhatatosságra tanítottál minket, amiben példaképünk
voltál!

1962-ben – dr. Rajz Mihály
plébános atya mátyásföldi szolgálata idején – már a templomgondnokság második
tagjává nevezték ki Laci bát, és az 1964. évi tavaszi képviselőtestületi
választást követően már Ő volt az Egyházközség gondnoka.

A gondnoki szolgálat 1980-ig
tartott, amikor is nagy elődje, Bobok György világi elnök elköltözött
Mátyásföldről, és a képviselőtestület a helyére a korábbi gondnokot – Csermely
Laci bát – választotta meg világi elnöknek. Ezt a szolgálatot Laci bá 2004.
szeptemberéig, azaz 24 éven keresztül végezte. Mivel akkor betöltötte 75.
életévét, az akkor érvényes szabályozás szerint le kellett mondania
képviselőtestületi megbízatásáról.

Laci bá mindeközben az eddigi
életével, munkásságával nem csak a szűkebb közösségét szolgálta, hanem
tevékenysége a kerület egészére kifejtette hatását. Ennek elismeréseként
2000-ben a XVI. Kerület Díszpolgára kitüntető cím tulajdonosa lett.

Az Egyházközség irányába korábban
mutatott aktív tevékenységét ezt követően is folytatta. Mint a
képviselőtestület tiszteletbeli tagja rendszeres résztvevője volt a testületi
üléseknek, és ötleteivel, javaslataival, valamint egyéb más módon továbbra is
segítette a Plébániát. Világi elnöksége utolsó szakaszára esett a Pilóta utcai
Közösségi Ház, majd ugyanott az új Plébánia felépítése, valamint a templom 100
éves fennállása megünneplésének előkészítése. Fáradhatatlanul azon dolgozott,
hogy a mátyásföldi híveknek újra legyen kultúrháza (Közösségi Háza), az új
plébánia a templom közelébe kerüljön, és a templom – fennállásának 100.
évfordulójára – kívül-belül minél nagyobb mértékben felújításra kerüljön. Ezt a
hallatlan kitartást, eltökéltséget igénylő tevékenységét a szó legnemesebb
értelmében SZOLGÁLATKÉNT végezte.

Mindezek mellett 1989-ben – amint
a körülmények lehetővé tették – megszervezte a Plébánia Cserkészcsapatát, a 412.
sz. Kalazanti Szent József Cserkészcsapatot, amelynek 10 éven át lelkes és
példamutató csapatparancsnoka volt.

Kedves Laci bá! Még hosszan
lehetne sorolni szolgálataidat, amelyekkel elősegítetted plébániánk működését,
jobbá tételét. Én most csak néhány példát ragadtam ki a több évtizedes
plébániai munkásságodból.

Köszönjük, amit értünk tettél,
köszönjük a tanításodat, a helytállásodat, az állhatatosságodat, a szeretetedet
és azt, hogy mindezekből példát is mutattál nekünk.

Isten éltessen Laci bá!

Csermely László köszöntése