Megrendült szívvel tudatjuk egyházközségünk híveivel

és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Dr. Bátorfi Béla ny. plébános a mai napon, 2019. január 8-án, az esti időben, 88 éves korában elhunyt.

Béla atya Kispesten született 1930. április 20-án. 27 éven át volt mátyásföldi plébános (1986-tól 2013-ig). Visszavonulása óta Pestszentlőrinci otthonában élt, egyre fogyatkozó erőben.
December 25-én kórházba kellett vinni, ahonnan már a Mennyei Atya örök gondviselésébe térhetett meg.

Január 21-én, hétfőn este 18.00 órakor a Mátyásföldi Szent József templomban lesz érte bemutatott gyászmise – végakaratának megfelelően – hamvainak jelenlétében. A mátyásföldi hívek ezen alkalommal is búcsút vehetnek Tőle, egykori szolgálati templomában. A gyászmisét követően a Közösségi Házban fogadást tartunk Béla atya emlékére, amire szeretettel várjuk híveinket.
Január 22-én, kedden du. 14.00 órakor lesz temetése a Pestszentlőrinci temetőben, ahol hozzátartozói is nyugszanak.
Béla atya temetésére Január 22-én, kedden a mátyásföldi templomtól külön busz indul (előreláthatólag 13 órakor), melyet a kerületi Önkormányzat biztosít (Béla atya kerületünk díszpolgára volt). A busz rendelése miatt előzetes jelentkezés szükséges.

A temetés közeli időpontja miatt kizárólag ezen a hétvégén lehet a buszra jelentkezni a következők szerint:

  • Szombaton az esti-, vasárnap valamennyi szentmise után a sekrestyében lehet feliratkozni névvel és telefonszámmal.
  • Ha valaki ezen a hétvégén bármely ok miatt nem Mátyásföldre jön templomba és ezért nem tud a sekrestyében feliratkozni, az szombaton és vasárnap este 19.00 és 22.00 óra között telefonon Németh György világi elnöknél (06/20-805-8636 /katolikus flottás/) feliratkozhat. A jelentkezés lehetősége vasárnap 22.00 órával lezárul.
  • Egymást is értesítsük erről a lehetőségről!
„Hadd szomorkodjanak hát szeretteik halála miatt a jámbor szívek – orvosolható fájdalommal! Sirassák csak a halandó állapotot – vigasztalható könnyekkel! De gyorsan szárítsa fel e könnyeket a hívők hitéből fakadó öröm, mert hisszük, hogy aki meghal, rövid időre elhagy bennünket, hogy átlépjen oda, ami jobb.”
(Szent Ágoston 172. beszéde az elhunytak miatt érzett szomorúságról)
Requiescat in pace!
Dr. Bátorfi Béla atya elhunyt