A NEK-re való készületben az első lelkipásztori év az egyéni Krisztus-kapcsolatot tartja szem előtt. Ennek keretében szerveztük a Szentségimádás Iskoláját, aminek a helyi közösségben való megtartására is buzdítunk Benneteket a felkínált nyomtatott és videó anyagok segítségével.

Az iskola után érkezett a kérdés: Hogyan tovább?2018. február 5-től hétfőnként 18-20 óra között Élet a Lélekben szemináriumot hirdetünk a missziós küldötteknek, és más elkötelezett életű katolikusoknak. Ennek a helyszíne várhatóan a Városligeti fasor 42. lesz a jelentkezők számának függvényében. Jelentkezési határidő: 2018. január 15., illetve a helyek beteltéig (200 főt tudunk fogadni).

De mi is az Élet a Lélekben szeminárium? Ha röviden és személyesen szeretném megfogalmazni: Az, amire minden keresztény vágyik. Nekem legalábbis az addigi hagyományos vallásosságomat élő istenkapcsolattá, egy életre szóló kalanddá változtatta. A legjobb dolog, ami velem történt.

Gyakorlatilag olyan lelkigyakorlatról van szó, amely áll heti egy találkozóból előadással, kiscsoporttal, és otthon napi 20 perc imából bibliaolvasással.

Picit hosszabban így ír Katona István atya, akinél a szüleimmel együtt végeztük a szemináriumot:

Szentlélekben való megújulás az elmúlt 2000 év egyháztörténelmének legdinamikusabb mozgalma. 1967 óta csaknem az egész világon elterjedt (140 országban) és körülbelül 150 millió katolikust érintett meg. … Az első keresztények nemcsak, hogy nem féltek a karizmáktól, hanem Isten ajándékának tekintették, evangelizációs eszköznek, és bátran gyakorolták a lelki adományokat (vö. 1Kor 12,4-11). Amikor a pogányok látták Isten Lelkének megnyilvánulásait, nagy tömegekben csatlakoztak a keresztényekhez (vö. ApCsel 2,47; 5,14; 6,7).

Az első bűn óta az ember fél Istentől. Elveszítette a bizalom közvetlenségét, ezért inkább menekül az Úrtól, vagy távolságot tart. Nem meri nekiadni magát. Ugyanakkor vágyódik utána. A Szentléleknek van hatalma arra, hogy legyőzze ezt az ellentmondást. Amikor az ember szíve megnyílik Isten Lelke előtt, megszületik benne a bizalom és az önátadás vágya.

Sievers atya, amikor megismerkedett a Szentlélekben való megújulással, Ugandában kidolgozott egy nyolc hetes lelkigyakorlatot (lelki szemináriumot), amely heti egy tanításból és Loyolai Szent Ignác elgondolása szerint otthoni (naponkénti) bibliai szemlélődésből áll. A szeminárium témái: Isten atyai szeretete, bűn, megváltás, Jézus melletti döntés, a Szentlélek szerepe, tanítványság, küldetés az egyházban… A szeminárium mellett ifjúsági vezetőket is képzett, akik mint világi hitoktatók önállóan tartják a következő szemináriumot. Ezzel a felnőttképző módszerrel néhány év alatt megújult a 9 milliós ghánai egyház. A Szentlélek bizonyára kész ugyanúgy működni Magyarországon is, mint Ghánában és Ugandában. Ez Rajtad is múlik: lehetővé teszed-e, hogy a Lélek kiáradjon a szívedben?

A szeminárium bátorítást kíván nyújtani, hogy merjed teljes szívvel élni az evangéliumot, merjél hinni Isten határtalan szeretetében… merjél hinni abban, hogy a keresztény élet győzelmes élet (Jn 8,32; 6,47), örömteli élet (Jn 15,14; 17,13), erővel teli élet (2Kor 12,10). Ez az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Aki szívébe fogadja a Szentlelket, annak személyisége csodálatos módon kibontakozik és beteljesül. Isten teremtői szándékát valósítja meg, aki kezdettől fogva Fiához, Jézushoz akar hasonlóvá tenni mindenkit (Róm 8,29).

János Pál pápa beszédeiben és körleveleiben nagyon fontos feladatként említi (különösen a kelet-európai országok számára) a keresztény felnőttképzést. A szeminárium eszköze lehet ennek a sürgető feladatnak, mivel tartalmában és formájában lehetőséget nyújt a világiaknak az egyház építésében. Nyisd meg tehát bátran szívedet az Úr előtt és légy hűséges (Jel 2,10), akkor megkapod az „élet koronáját”.

Ha úgy gondolod, hogy erre van szükséged, jelentkezz legkésőbb január 15-ig a következő címen: https://goo.gl/forms/ODKu0ZIm1qKH6uJZ2

Szeretettel:

Fábry Kornél

Élet a lélekben szeminárium