FONTOS HIRDETÉS!

Amikor február 26-án, hamvazószerdán megkezdtük a Szent Negyvennapot, még nem sejtettük, hogy különleges, szokatlan nagyböjti időben lesz részünk. A világméretű járvány megjelenése, a koronavírus villámgyors elterjedése törékenységünkre, emberi életünk sérülékenységére figyelmeztet minket. Blaise Pascal francia matematikus, filozófus “Gondolatok” c. művében szíven üt bennünket néhány sora: „Nádszál az ember, a természet leggyengébbike (…) Nem kell az egész világmindenségnek összefognia ellene, hogy összezúzza: egy kis pára, egyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy megölje” (347. o.) Ilyenkor tapasztaljuk meg, hogy valójában milyen kicsiny porszem is a teremtés koronája, az ember… Jézus azonban éppen ezért a porszem emberért jött a Földre, hogy megváltsa, mert nagyra értékel és szeret minket.

Köszönöm mindnyájatok felelős és testvéri együttműködését!

Bíboros Úr rendelkezéséből a következő levelet kapta minden plébánia a mai napon:

Főtisztelendő paptestvérek!

A COVID-19 járvány kapcsán, a liturgikus programok tekintetében egyelőre továbbra is a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 5-én kiadott intézkedései vannak érvényben:

  • a szenteltvíztartók használatának mellőzése
  • a békeköszöntés elhagyása
  • és a kötelező kézbe áldoztatás.

Ismételten, nyomatékosan kérjük, hogy ezeket és a más javasolt óvintézkedéseket mindenki kötelezően tartsa be (testi érintések, pl. „kis kereszt osztása” mellőzése; alapos kézmosás mise előtt és után).

Mindezek mellett:

Mivel az idősebb testvérekre, a 60 év felettiekre, valamint a súlyos és krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent a vírusfertőzés, ők jogosan félnek attól, hogy részt vegyenek közösségi liturgikus alkalmakon. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint  a megyéspüspök ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ezt a felmentést – a veszélyes fertőzés elkerülésének céljából – Erdő Péter bíboros úr, mint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora megadja. Kérjük tehát a Paptestvéreket, hogy nyugtassák meg az idősebb testvéreket, akik nem mernek a járvány idején templomba menni, hogy ezzel semmiképpen nem követnek el bűnt! Arra viszont hívjuk fel figyelmüket, hogy ettől még az Úr napjának megszentelése ugyanúgy parancs számukra: próbáljanak többet imádkozni, s rádión, vagy TV-n keresztül szentmise közvetítésbe bekapcsolódni.

A tegnapi napon Miniszterelnök Úr bejelentette, hogy március 16-a hétfőtől a diákok nem fognak bejárni az iskolákba, hanem a tanítás digitális módon, távoktatásként fog folytatódni. Ez természetesen érvényes az iskolai hittanórákra is, vagyis lehetőség szerint digitális oktatással kell megoldani a vírus idején a tananyag átadását.

Ezen kívül kérjük, hogy ebben az időszakban hagyják el a plébániai hittanokat és katekéziseket is, s minden közösségi összejövetelt! Egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra biztosítsunk lehetőséget templomainkban! „

A fentiek jegyében Március 16-tól a Mátyásföldi Plébánián és a Közösségi Házban is szünetelnek a közösségi összejövetelek, beleértve a gyermek-hittanokat, felnőtt csoportokat és cserkész-foglalkozásokat. A cserkészfoglalkozások terén a Plébánián (Közösségi Házon) kívüli összejövetelek lehetősége a csapatparancsnok, Kovács Adorján kompetenciájába tartozik, ezért e téren tőle és a csapat vezetőségétől lehet eligazítást kapni.

Bíboros úr fölmentése alapján az idősebb híveknek ajánljuk megfontolásra, hogy a járvány csillapodásáig vasárnap maradjanak otthonukban, és egyéni imádságban  szenteljék meg az Úr napját (TV/Rádió közvetítésben bekapcsolódva a szentmisékbe). A betegek kenetének jövő vasárnapra meghirdetett közös kiszolgáltatását a kiemelt veszélyhelyzetre való tekintettel elhalasztjuk!

A Katolikus Egyház Katekizmusában olvassuk: „Az élet és a testi egészség Isten által ránk bízott drága ajándékok. Értelmesen kell róluk gondoskodnunk, figyelembe véve mások és a közjó szükségleteit” (KEK 2288).

Még nem tudjuk, mit akar az Úr ezzel a próbatétellel, de Szent Pál tanítása alapján hiszünk abban, hogy “az Istent szeretőknek minden javukra szolgál” (Róm 8,28).  Talán azt akarja – ilyen ellehetetlenült helyzetben is -, hogy ismerjük fel a tanúságtétel másfajta lehetőségeit.

“Védem magam, hogy Téged védjelek” – írja Anselm Grün, bencés szerzetes. Tartsuk be a meghozott higiénés, egészségügyi és biztonsági intézkedéseket; imádkozzunk a betegekért, orvosaikért, ápolóikért, a betegségben elhunytakért, a fertőzés megszűnéséért és a hatásos gyógyszer mielőbbi kifejlesztéséért. A többi az irgalmas, gondunkat viselő Istenre és a szakemberekre tartozik. Ezért “váljunk eggyé az imádságban, betegek és egészségesek, a remény erejében!” (Bíró László püspök atya)

Imádsággal és reménnyel írom ezeket plébániánk lelkigyakorlatáról, Mátraverebély-Szentkútról – a Szűzanya oltalmát kérve plébániaközösségünkre!

Márton atya

plébános

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején: Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Fontos hirdetés a koronavírus járvánnyal kapcsolatban!