Hirdetések 2019. január 20-án

1. Dr. Bátorfi Béla ny. mátyásföldi plébános lelki üdvösségéért bemutatott gyászmise Január 21-én, hétfőn este 18:00 órakor lesz – végakaratának megfelelően – hamvainak jelenlétében a Mátyásföldi Szent József templomban. A mátyásföldi hívek ezen alkalommal is búcsút vehetnek Tőle. A gyászmise előtt 17.00 órától imaórát tartunk, amelyen a rózsafüzért és a halotti vesperást imádkozzuk. A gyászmisét követően a Közösségi Házban fogadást tartunk Béla atya emlékére, amire szeretettel várjuk híveinket. Erre az alkalomra édes süteményeket szeretettel fogadunk! Az agapé előkészítése 16-17 óra között történik. Január 22-én, kedden du. 14:00 órakor lesz a temetés a Pestszentlőrinci temetőben, ahol Béla atya hozzátartozói is nyugszanak. A temetésre külön busz indul a templomtól 13 órakor, amit az Önkormányzat biztosít, és amire előzetesen kellett jelentkezni. Mindkét szertartást Snell György esztergom-budapesti segédpüspök fogja végezni.

2. A héten a gyóntatás rendje:

– Szerdán este 6-7 óra között (Vilmos atya).

– Pénteken nem lesz gyóntatás.

3. A mai vasárnappal megkezdődik az Ökumenikus imahét a keresztények egységéért, amibe kerületi szinten templomunk is bekapcsolódik. Az ökumenikus imahét rendjét a faliújságra kitettük, és honlapunkon is olvasható. Templomunkban péntek este lesz az ökumenikus istentisztelet (mise helyett), amelyen Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök lesz az igehirdető. Utána szokás szerint a Közösségi Házban agapéra várjuk a jelenlévő híveket, amelyre kérünk süteményeket hozni. A kerületi záró istentisztelet a Rákosszentmihályi katolikus templomban lesz vasárnap du. 4 órakor.

4. jövő vasárnap, jan. 27-én a vasárnap esti misén Sillye Jenő és zenekara szolgál, a mise után pedig jótékonysági koncertet ad a Dzsemborira induló cserkészeink javára.

5. Szintén jövő vasárnap du. ½ 5-től Ministránsgyűlés lesz, ez alkalommal a Közösségi Házban.

6. A katolikus újságokra (Új Ember, Keresztény Élet, Adoremus, Képmás) várjuk a 2019. évre az első negyedévi befizetéseket a sekrestyében. Kérünk jelzést a megrendelés változásáról is (lemondás, új rendelés).

Hirdetések – 2019.01.20