A Manréza ajándékai közé tartozik, hogy nemigen telik el nap anélkül, hogy az itt lelkigyakorlatozók tanúságot ne tennének Urunk eljöveteléről. Szűkös világunkban születőben a Szent, sokféle fogyatékosságunkat eléri a Megváltás kegyelme, Isten meglepetései pedig kicselezik és messze túlszárnyalják emberi elvárásainkat. Messze kerestük, szinte már lemondtunk róla, ő pedig közelebb jött, mint valaha hinni mertük volna: velünk az Isten!

Jézus születésének ünnepét, Karácsony szent napjait ez a mindennapos Úrjövet teszi belülről fényessé. Kétségtelen, hogy kívülről is fényes. A Misztériumra, amely előtt világ zaja, az érdekek és törekvések szüntelen vetélkedése néhány órára, pár napra meghunyászkodik, korunk a maga kopottas szavaival talán csak Szeretetként, Békéként, Csendes Éjként utal. Az ünnep, amit a világ a magáénak akar, s a maga képére kissé harsánnyá és mohóvá tesz, mégis alakítja a világot. Azoké is, akik még csak egy távoli csillag felemelkedését látják, azoké is, akiknek nem jutott szállás, meg azoké is, akik még mit sem sejtenek arról, hogy ami történik mellettük. De leginkább azoké, akikből ámulatot, csodálatot, megrendülést vált ki a velünk közösséget kereső Isten tapintatos, egyszerű érkezése.

Házunk életéről:

A Manrézában az elmúlt év jelentős változása, hogy Vízi Elemér, aki a házat közel kilenc éven át vezette, február elején új feladatként a magyar jezsuita rendtartomány vezetését vette át és Budapestre költözött. Utódának Lukács Jánost nevezte ki, aki korábban főleg renden belüli szolgálatokban, elsősorban a növendékek képzésében tevékenykedett. Az átmenet folyamatosságát a rendtársak és munkatársak elkötelezettsége, magától értetődő segítőkészsége tette lehetővé. Mindegyikük nagy szerepet játszott abban, hogy a Manréza az elmúlt évek rendszeres fejlesztései nyomán rendezett, részleteiben is célszerűséget, egyszerű szépséget tükröző lelkigyakorlatos központtá vált, melynek rendje, szokásai ugyanúgy szolgálják az Istenre nyíló figyelem elmélyülését, mint a gyönyörű természeti környezet.

A most záruló év ajándéka volt, hogy a nyári csúcsidőszak végeztével alig csökkent a lelkigyakorlatra érkezők száma. A házat szeptembertől decemberig szinte folyamatosan megtöltötték a személyesen kísért Szent Ignác-i és a meditációs lelkigyakorlatok résztvevői. Házunk létének ők adnak értelmet: az Istenre vágyó, neki időt és teret adni szándékozó lelkigyakorlatozók.

Hála Istennek, az évekkel ezelőtt indult lelkivezetői képzésnek köszönhetően újabb és újabb lelki kísérők vállalhatnak szerepet a lelkigyakorlatok vezetésében. A Manréza gazdagságát növekvő mértékben jelentik ők: személyes jellemük, Isten-adta adományaik, Istenre nyíló eleven figyelmük, személyes imádságuk teszi őket olyan emberré, akikre bátran bízzuk azok kísérését, akik bizalmukkal a Manrézát megajándékozzák.

Régi vágyunk, hogy a lelkigyakorlatok eljussanak olyanokhoz is, akik bár vágynak rá, hogy életüket Istennel rendezzék, de a Manrézát még nem ismerik, vagy számukra Dobogókő túl távol van, túl költséges vagy megközelíthetetlennek tűnik. Idén egyelőre kísérleti jelleggel elindítottuk a Mobil Manréza lelkigyakorlatokat, amelyek célja, hogy elsősorban a nyári időszakban fel tudjunk kínálni lelkigyakorlatokat más helyszíneken, alkalmas lelkigyakorlatos házakban is. Ezeket meghirdetjük a Manréza honlapján és figyelmesen keressük a lehetőségét, hogy az Istennel való találkozást csakúgy szolgálják, mint itteni programjaink. Egy hasonló kezdeményezésünk a Mobil Manréza Kísért Imádság Hete névre hallgat. Elsősorban év közben, tavasszal és ősszel vállalkoznak a Manréza kísérői arra, hogy egy-egy meghívó plébánián tartsanak személyesen kísért lelkigyakorlatot olyanoknak, akik vállalják, hogy munkájuk vagy családi elfoglaltságaik mellett egy héten keresztül naponta imádkoznak. A személyes lelki út gyakran folytatódik a lelkigyakorlatos hét lezárása után is; ebben a hasonló imatapasztalatot szerzett csoport egymáshoz közel élő tagjai remekül tudják egymást segíteni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Manréza működését jelentősen támogatja a magyar jezsuita rendtartomány. Miután az elmúlt években a lelkigyakorlatok térítési díja nem változott, 2018-tól néhány száz forinttal emelkedni fog a napidíj. Szeretnénk ugyanakkor továbbra is az eddigi nagylelkűséggel támogatni mindazokat, akiknek akadályt jelentene a lelkigyakorlat díj kifizetése.

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt évben hozzájárultak a fiatalok, útkeresők, életüket rendezni vágyók támogatását szolgáló Életrendezés Alap fenntartásához. Kérjük erre a célra a továbbiakban is Barátaink támogatását!

Adja az Úr, hogy mindnyájan megismerjük a köztünk élő Jézust, és Őt imádva szabaddá váljunk mindentől, ami az Ő helyét még elfoglalja. Kísérjen szelíd erejével mindannyiunkat az új esztendőben is!

Baráti üdvözlettel a Manréza jezsuita közössége és munkatársai nevében,

Dobogókő, 2017 Karácsonyán

Lukács János SJ

Karácsonyi levél a Manrézából