Rendelkezés személyi jövedelemadóról

Az állampolgárok rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-ról:

Az első 1%-ot az Egyház javára lehet felajánlani.

A második 1%-ot különféle jótékonysági intézményeknek, civil szervezeteknek és alapítványoknak.

A felajánlás nem kerül külön pénzükbe az adományozóknak! Amennyiben viszont nem rendelkeznek, kétszer 1%-uk az államkasszában marad!!!!!!!!!!!!!!!!!

    A rendelkező nyilatkozat abban az esetben sem felesleges, ha valakinek a személyi jövedelemadója (pl. a családi adókedvezmény miatt) nulla forint. Az adóhatóság ugyanis az egyházaknak járó támogatás megállapításánál a rendelkező személyek összlétszámát is figyelembe veszi.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Ha a második 1%-ra nincs ötleted, kérdezd civil szervezetekben aktív barátaidat!

Akiknek az adóbevallását a NAV készíti, az ellenőrzéskor figyeljenek arra, hogy a rendelkezést megtegyék akár az elektronikus felületen vagy papír alapon. A NAV ezzel nem foglalkozik!!!!!!!!

Aki papír alapon, borítékban küldi be, nagyon ügyeljen a formai követelményekre, mert az adóhatóság emiatt sok nyilatkozatot elutasít. Ezek: a borítékon szerepeljen az adóazonosító jel, név és lakcím, valamint a lezárt postai boríték ragasztott felületére átnyúlóan saját kezű aláírás szerepeljen.

Rendelkezés személyi jövedelemadóról