Plébániánkon a most is működő felnőtt biblia óra 2002-ben kezdődött.

Radnóti Mária SSS szerzetes nővér vezeti.

Kéthetente vannak az összejövetelek szerdán este 18óra 45-20 óra 15-ig.

Témáink:

Lukács evangéliumával kezdtük, majd a különböző zsoltárokba mélyedtünk el.

János evangéliumával folytattuk és a János leveleivel.

Azután az Apostolok cselekedeteit olvastuk, hogyan alakult meg az egyház, hogyan éltek az első keresztények. Majd szt. Pál leveleivel foglalkoztunk; Római levél, Gal.levél,1Korintusi, 2Kor. Stb.

Most a Kolosszei és az Efezusi leveleket hasonlítjuk össze.

Vizsgáljuk mi mit jelentett Jézus korában, a mai korban és keressük mindezekben a nekünk szóló üzenetet.

Összejöveteleinken van tanítás, közös munka, megosztás, imádság és alkalmanként ünneplés.

Mindenkit szeretettel várunk, aki behatóbban szeretne foglalkozni a Szentírással. Mert Isten szava éltető és üdvösségre vezető igazság.

„Éhséget bocsátok a földre,

éhséget, de nem kenyérre,

szomjúságot, de nem vízre,

hanem az Úr igéjének hallására.” ( Ám 8,11)

(Szabó Éva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felnőtt bibliaóra