A betegek szentsége

„Beteg valamelyiketek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követ el, bocsánatot nyer” – írja a betegek kenetéről Szent Jakab levele (Jak 5,14-15). Krisztus ezzel a szentséggel segíti a beteg hívőket, hogy a betegség keresztjét az ő keresztjével egyesítve hordozzák; hogy feltámadásának erejével győzedelmeskedjenek a betegségből származó csüggedés, félelem, hitben való ingadozás kísértésén; és hogy végül eljussanak az örök életre. Ha Isten úgy akarja, a szentség a beteg gyógyulását is elősegíti. Az Egyház már nem nevezi ezt a szentséget „utolsó kenetnek”, hanem a betegek kenetének, mivel Jézus ezt a szentséget nem csak a haldoklóknak rendeli, hanem minden súlyos betegségben szenvedőnek, akár fiatalabb korban is. Komolyabb műtétek előtt minden korban ajánlható a felvétele. A betegek szentségét többször is fel lehet venni. Idősek is fölvehetik, hiszen az ő számukra már a dolgok rendjénél fogva való az egészség törékenysége.

Ha a gyógyulás nem is következik be, a szentség segít, hogy a beteg Krisztus örömével és békéjével fogadja el szenvedéseit, egybekapcsolva Krisztus megváltó szenvedésével. Ilyenkor átélheti a beteg Szent Pál szavait: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára” (Kol 1,24).

A plébániánkhoz tartozó betegekhez, idősekhez egyeztetett időpontban szívesen elmegyünk. Sürgős esetben, életveszélyben amint lehet, indulunk. Bátran hívják mobilon a plébánost!

Évente egyszer – nagyböjtben – közösségileg is ki szoktuk szolgáltatni a betegek kenetét a templomban idős vagy beteg testvéreinknek. Ezt az alkalmat mindig előre meghirdetjük.

Az egyház ősi hagyománya, hogy a hónap első péntekjein a plébános fölkeresi a templomba már eljönni nem tudó, idős, beteg híveket otthonukban, hogy meggyónjanak és megáldozhassanak. Az erre való igényt bátran jelezzék a plébánosnak!

Kórházi beteg esetén sürgős, súlyos esetben éjjel-nappal hívható a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség központi ügyelete: 06-1/224-8640.

Betegek kenete