Az első áldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra együtt készülünk fel, amely azt jelenti, hogy akit szeretnénk magunkba fogadni, őt szeretnénk megismerni.

Kik lehetnek elsőáldozók?

Elsőáldozók azok a gyermekek lehetnek, akiknek szülei személyesen kérik ezt a lelkipásztortól, és akik meg vannak keresztelve, ugyanis a keresztség a “szentségek kapuja”, akkor lettünk katolikus közösségünk tagjai, akkor nyertünk beavatást az istengyermeki életbe.

Felnőtt korban lehetséges-e az elsőáldozás?

Igen, a felnőttek is lehetnek elsőáldozók. Azonban rájuk is vonatkozik a felkészülés ideje, amelyben vállalják az egy évig tartó tanulást és közben csatlakoznak a felnőtt hittanulók közösségéhez, valamint aktívan részt vesznek az egyházközség istentiszteletein, közösségi alkalmain.

Mikor lehetséges az elsőáldozás?

A gyakorlat azt mutatja, hogy legkorábban, 10 éves korban (3. osztály) a legcélszerűbb a gyermekeket az első szentáldozásra felkészíteni. Ekkor a legfogékonyabbak a hittanismeretek elsajátítására és ekkor a legnyitottabbak a Jézusról szóló tanítás befogadására.

Felnőttek esetében bármikor szóba jöhet az elsőáldozás. De ne felejtsük el, hogy egy új és tudatos elköteleződés Krisztus mellett, az amiből leginkább megszülethet ennek a vágya.

Milyen feltételei vannak az elsőáldozásnak?

Akik gyermekkorban szeretnék az első áldozás vagyis az első találkozás szentségét, tőlük az alábbiakat kérjük:

  • Vegyenek részt rendszeresen az egyházközség istentiszteletein.
  • Legalább két éven keresztül vegyenek részt az iskolai hittanórákon.
  • Vegyenek részt a plébániai elsőáldozásra való felkészítő alkalmakon.
  • Végezzék el első szentgyónásukat.

Imádság szentáldozás előtt (50. zsoltár)
Könyörülj rajtam, Istenem, szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, gonoszságomat töröld le rólam! Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem! Fordítsd el bűneimtől arcodat, és töröld el minden vétkem! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém! Ne taszíts el színed elől, és Szentlelkedet ne vond meg tőlem!


Imádság szentáldozás után

Hozzám jöttél Jézus, ég és föld királya, kicsiny gyermekednek szegényes házába. Örülök Jézusom, hogy az enyém lettél, kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél. Ámen.

(forrás:http://4plebania.hu/elsoaldozas/)

Elsőáldozás