A katolikus egyház hite szerint a házasság a Jézus Krisztus által rendelt hét szentség egyike.

Az egyházi házasság szándékát a tervezett időpont előtt legalább 6 hónappal kell bejelenteni a plébániai irodán.

Az esküvő előtt a jegyesek jegyesoktatáson vesznek részt.

A leggyakrabban felmerülő kérdések

Összeházasodhat-e katolikus templomban két meg nem keresztelt? – Nem.

Összeházasodhat-e katolikus templomban egy katolikus keresztény és egy meg nem keresztelt? – Igen, de a plébánosnak fölmentést kell kérnie a püspöktől.

Meg kell-e keresztelkednie a házasságkötés előtt a meg nem kereszteltnek? – Ha egyébként nem volt szándéka megkeresztelkedni, akkor nem.

Összeházasodhat-e katolikus templomban egy katolikus keresztény és egy más felekezetű (református, evangélikus) keresztény? – Igen.

Át kell-e térnie a katolikus hitre a házasságkötés előtt a más felekezetű kereszténynek? – Nem kell áttérnie.

Milyen iratok szükségesek a házasságkötéshez?

– Keresztlevél, amelynek kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint az esketés időpontja előtt három hónap. Mindenki arról a plébániáról tudja beszerezni, ahol megkeresztelték.

– Szükség lehet ún. elbocsátó levélre (házassági engedély). Ezt akkor kell beszerezni, ha a jegyesek egyike sem lakik az esketés választott helyszínének plébániai területén. Csak az egyik jegyesnek kell beszereznie a saját lakhelye szerint illetékes plébániáról

Házasságkötés