Szeretnénk házasságot kötni.

Ha elég régóta ismeritek és elég alaposan megismertétek egymást, ha nem csak szeretitek, hanem megszerettétek egymást a létező összes jó és rossz tulajdonságával együtt, akkor az elképzelhető legjobb elhatározásra jutottatok. Erre a honlapra valószínűleg azért kerestetek rá, mert un. „templomi” házasságot szeretnétek kötni a római katolikus egyház szertartása szerint. (Szeretnétek szentségi házasságban élni; az együttélésnek abban a formájában, amely a Teremtő akaratának megfelel és amelyet áldása kísér.)

A leggyakrabban felmerülő kérdések
 • Összeházasodhat-e katolikus templomban két meg nem keresztelt? – Nem.
 • Összeházasodhat-e katolikus templomban egy katolikus keresztény és egy meg nem keresztelt? – Igen.
 • Meg kell-e keresztelkednie a házasságkötés előtt a meg nem kereszteltnek? – Ha egyébként nem volt szándéka megkeresztelkedni, akkor nem.
 • Összeházasodhat-e katolikus templomban egy katolikus keresztény és egy más felekezetű (református, evangélikus) keresztény? – Igen.
 • Át kell-e térnie a katolikus hitre a házasságkötés előtt a más felekezetű kereszténynek? – Ha egyébként nem volt szándékában, nem kell áttérnie.
 • Kellenek-e tanúk a „templomi” esküvőhöz? – Igen, két felnőtt korú tanú kell.
 • Lehet-e tanú más felekezetű keresztény, vagy meg nem keresztelt? – Végső esetben igen.
 • Részt kell-e venni valamilyen előkészületen, jegyes beszélgetésen? – Igen. Ennek gyakoriságát és idejét az eskető pappal kell megbeszélni.
 • Házasodhat-e templomban az a katolikus, aki nincs megbérmálva? – Nem, kivéve abban az esetben, ha elháríthatatlan akadálya van e szentség pótlásának.
 • Kell-e gyónni áldozni az esküvő előtt? – Igen, a katolikus félnek.
 • Van-e költsége a házasságkötés szertartásának. – Igen, meghatározott tiszteletdíja van.
 • Szokás-e az esküvő előtt próbát tartani, meg lehet-e tekinteni a templomot? – Igen.
 • Hogyan történik a templom feldíszítése? -A plébánián hozzá kell járulni a virág vásárlás költségeihez és a plébánia gondoskodik a templom feldíszítéséről.
 • A szertartáson szól-e az orgona? – Igen.
 • Milyen iratok szükségesek a házasságkötéshez?
  • – A legfontosabb irat a keresztlevél. (Három hónapnál nem régebbi kivonat a kereszteltek anyakönyvéből.) Mindenki ott tudja beszerezni, ahol megkeresztelték. Ha ez nehézségbe ütközik (pl. nagy távolságra van) az a Plébánia, ahol az esküvő lesz hivatalos úton megkéri. Ha pl. egy nagyobb városban volt a keresztelés, azt is ki kell deríteni, hogy annak melyik Plébániáján (templomában) történt.
  • – Szükség lehet ún. elbocsátó levélre: akkor, ha egy „harmadik” Plébánián szeretnétek házasodni; vagyis sem nem a menyasszony, sem nem a vőlegény lakóhelye szerinti Plébánián; hanem pl. egy budapesti és egy szegedi lakóhellyel rendelkező szeretne itt Hajdúszoboszló templomában házasodni.
  • – Igazolás a házassági tanúi tisztséghez. A házasságkötéshez általatok felkért tanúk (amennyiben katolikus keresztények) a lakóhelyük szerinti plébániát keressék fel ezen igazolásért.

(forrás: http://szoboszloplebania.hu/plebaniahivatal)

Házasságkötés