1947-ben jött létre az egyházközség korábbi és a Mátyásföldi Gimnázium egyházi énekkarából. Karnagyuk egyben a templom kántora Németh Kálmán lett. A vegyes kar 32-36 tagot számlált, akik minden hó első vasárnapján énekeltek a szentmisén.

Az ötvenes években Tóth Sándor operaházi énekkari tag vette át a kórus vezetését. Ebben az időszakban alkalmanként Bárdos Lajos is vezényelt.

1956 után átmenetileg szünetelt a szolgálat, majd Kozák István karnagy és fia Kozák György kántor folytatta a munkát 1976-ig. A vegyeskar ekkor 25-28 tagot számlált.

1986 tavaszáig Jager Miklós, később Csermely Irén végezte a karnagyi teendőket.

Kasznár Józsefné (ének-zenetanár) karvezetőt Rajz Mihály atya kérte fel az immáron 20-25 fős kórus tanítására.Többször énekeltek a váci egyházmegyei kórustalálkozókon, ezen kívül Mogyoródon, Gödöllőn, a Rózsák terén és a Kármelben tartott szentmiséken.

1995-nagyböjtjétől Mihály Etelka (ének-zene és hittantanár) kántort dr. Bátorfi Béla plébános bízta meg a 10-15 fős kar vezetésével. Számos katolikus-ökumenikus kórustalálkozó meghívásának tettek eleget, többek között: a Wekerle-telepi Szt. József kórusok találkozója, OMC Milleneumi Kórustalálkozója (Szent István Bazilika), Sashalmi reformátusok, Rákosszentmihály, Árpádföld, Sashalom plébániatemplomaiban,Tihany apátsági templom, Tabán.

2000-től állandó orgonakísérő Rieth József zeneszerző-kántor.

Jelenlegi létszámunk 25-28 fő között ingadozik.

Templomunkban a vasárnapi-, ünnepi szentmiséken teljesítünk egyházzenei szolgálatot. De ide sorolhatnánk a keresztút stációinak kíséretét Liszt Ferenc: Via crucis c. művével, illetve a karácsony éjjeli muzsikát, ahol megszólaltatjuk egyházunk régen elfeledett latin gregorián énekeit egészen a kortárs zeneszerzőkig.

Vízkeresztkor pedig plébániánk minden zenészével-énekesével közös jótékonysági koncertet adunk.

Repertoárunk tartalmaz gregorián énekeket, reneszánsz-, barokk-, klasszikus- és kortárs műveket is.

Az énekkar tagjai között vannak képzett, hangszeres tudással rendelkezők, de olyanok is akik korábban nem folytattak zenei tanulmányokat, de lelkes munkával és gyakorlással sajátítják el a kórusműveket.
Kis kórus lévén a családias légkör mellett fontos, hogy tagjaink élő hittel bírjanak mert csak így tudjuk hitelesen teljesíteni azt ami az egyházi zene célja:” Isten dicsőítése és a hívők megszentelése.” (II. Vat.Zs.)

Próbarend:

Szerda: 19.15-től a kápolnában

Ünnepek előtt heti két próba megbeszélés szerint.

Szeretettel várunk mindenkit, aki egyházzenei szolgálattal szeretne bekapcsolódni a vasárnapi liturgiába.

Jelentkezni lehet Mihály Etelka karvezetőnél:06 20 9358843

Szent Cecília énekkar