A bérmálás az a szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen a világban. A bérmálásban részesülők elköteleződnek az Egyházban, megújítják keresztségi ígéretüket az egyházi közösség jelenlétében, és nagykorú kereszténnyé válnak.

A bérmálás kiszolgáltatásakor a püspök fejünkre teszi kezét, szent olajjal megjelöli homlokunkat, és a Szentlélek kiáradásáért imádkozik. A kézfeltétel és az olajjal való megkenés egyaránt annak a jele, hogy a hívő a Szentlélek erejében részesül. Mintegy Krisztus keze pihen meg fején: „Menj és szeress, ahogy én szeretlek. Légy tanúja annak, hogy szeretet az Isten!” A szent olaj a Krisztus küldetésében való részesedés jele is. A kenet, amely Jézust „felkentté” (görögül: Krisztussá) tette, nem földi olaj, hanem Isten Lelke: „Az Úr Lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” – idézi Jézus Izajás próféta szavait (Lk 4,18). Így leszünk mi is a Szentlélek által Krisztus evangéliumának tanúi: hitünk és cselekvő szeretetünk tanúskodik, hogy Krisztus megváltotta a világot.

A bérmálás szentségében Plébániánkon az a fiatal vagy felnőtt részesülhet, aki

– a bérmálás idejére betölti 16. életévét

– élő kapcsolatban van a helyi egyházközséggel

– a vasárnapi szentmiséken elkötelezetten részt vesz

– a bérmálkozás előtti felkészülést vállalja

– volt elsőáldozó és rendszeresen elvégzi szentgyónását és áldozik

Felnőtt korban is bárki kérheti a bérmálás szentségét. Keresse bizalommal a plébánost!

Ki lehet bérmaszülő?

A bérmaszülő kötelessége, hogy a bérmálkozót a keresztény életben szavával és példájával segítse, támogassa. Bérmaszülő az a 16. évet betöltött katolikus lehet, aki volt már elsőáldozó és bérmálkozó, aki szentségekhez rendszeresen járul, aki – ha házasságban él – szentségi házasságot kötött, és vallását gyakorló, hitét élő személy.

Imádság a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt gondoljam!

Te erősíts engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem!

Te őrizz engem, Szentlélek Isten, hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem!

Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt tegyem!

Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem!

Bérmálás