A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők elkötelezik magunkat az egyházi közösségben való életre, Jézus tanítványainak iskolájában. A bérmálkozók az egyházi közösség jelenlétében újítják meg keresztségi ígéretüket és válnak ezáltal nagykorú kereszténnyé.

A bérmálkozás ideje

A bérmálkozás ideje az elmúlt években a nyolcadik osztályos kor elérése volt. Egyes esetekben már hetedikesek is bérmálkoztak. Jelenleg a lelkipásztorok és a püspökök többsége arra törekszik, hogy az általános iskola befejezését követően, legalább a 16 éves kor elérése után kerüljön sor a bérmálkozásra. Vannak plébániák, ahol 18 éves kor a bérmálkozás alsó korhatára. A középiskolás korban egy hosszabb felkészítési folyamaton mennek keresztül a fiatalok, amíg megérkeznek a bérmáláshoz.

Mivel indokolják ezt a változtatást? Azzal, hogy a fiatalok lelki-érzelmi-emberi fejlettségük lemaradása indokolja azt, hogy minél később legyen a bérmálkozást. A 14-15 éves fiatal még szinte gyermek és hiányzik belőle annak képessége, hogy egy döntést hozzon a keresztény életforma és Jézus Krisztus követése mellett. Nagyon sok esetben még szülei döntenek helyette.

Szeretnénk ha nem csak egy szép szokás és a régi hagyományokhoz való hűséges ragaszkodás lenne a bérmálkozás, hanem egy tudatos döntés eredménye. Ehhez a személyi érettség elengedhetetlen.

Ki bérmálkozhat?

A bérmálás szentségét az a megkeresztelt kérheti, aki…
– élő kapcsolatban van a helyi keresztény közösséggel,
– a vasárnapi szentmiséken és a közösség istentiszteletein részt vesz,
– a bérmálkozás előtt legalább két éven át a hitoktatáson részt vett,
– elsőáldozó volt és rendszeresen magához veszi az Eucharisztiát,
– a bérmálás előtt részt vett egy évig tartó felkészülési folyamaton,
– levizsgázott hittan-ismeretekből
– teljesítette a bérmálkozók 7 próbáját.

Felnőtt korban is bárki kérheti a bérmálás szentségét. Keresse bizalommal a lelkipásztort!

Ki lehet bérmaszülő?

A bérmaszülő kötelessége az, hogy a megbérmáltat a keresztény életben szavaival és példájával segítse, támogassa. Amikor bérmaszülőt választunk, leginkább erre a szempontra figyeljünk. Továbbá…
– Katolikus hitben élő, megkeresztelt, és megbérmált…
– 16 éves kort betöltött…
– Ha házasságban él, akkor szentségi házasságot kötött…
– Vallását gyakoroló, hitét élő személy legyen.

Bérmanév?

A bérmálkozó bérmanevet választ a bérmálkozás előtt. Ez a név lehet a bérmaszülő neve, de lehet egy olyan szentnek is a neve, aki közel áll a bérmálandóhoz, akinek élete példaértékű, követendő. Az alábbi kiadvány segít a névválasztásban:

Keresztneveink, védőszentjeink (letölthető DOCX)

Hogyan történik a bérmálás?

A bérmálás a szentmise keretében történik. Lényegi mozzanata a krizmával (szentelt olaj) való megkenése a bérmálkozó homlokának, amit a püspök végez. A megkenést követi a püspök kézfogása, amely azt jelenti, hogy az egyház felnőtt tagjává vált a fiatal. Az alábbi párbeszéd történik a püspök és a bérmálkozó közt.

A bérmálkozó bérmaszülőjével együtt a püspök elé áll. A bérmaszülő jobb keze bérmagyermeke jobb vállán nyugszik. Közben a püspök megkérdezi a bérmálkozót:
Püspök: Mi a bérmaneved?
Bérmálkozó: (mondja a bérmanevét) N.
Püspök: N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét! (közben keresztet rajzol krizmával a bérmálkozó homlokára)
Bérmálkozó: Ámen.
Püspök: Béke veled! (közben kezét nyújtja a bérmálkozónak)
Bérmálkozó: És a te lelkeddel! (kezet fog a püspökkel)

PIC00837.JPG

Hol történik a bérmálkozás?

Az évek során az a gyakorlat alakult ki a négy bencés plébánia (Ravazd, Bakonypéterd, Lázi és Veszprémvarsány) egyházközségeiben, hogy a fiatalok minden év nyarán a Pannonhalmi Főapátság bazilikájában bérmálkoznak. A bérmálási szentmisét, amelyen 20-25 bérmálkozó is összegyülekezik a bazilikában, Dr. Várszegi Asztrik püspök-főapát úr végzi. Az ünnepi szentmise után a fiatalokat Főapát úr egy pohár italra is meghívja, így lehetőség nyílik a személyes találkozásra is.

A szülők, a bérmaszülő és a rokonok a bérmálkozókkal együtt az apátság főbejáratánál találkoznak. A bérmálás kihirdetett időpontja előtt egy órával elkezdődik a bérmálás főpróbája.

A bérmálandók az oltár körül foglalnak helyet, a bérmaszülők a templom padjainak első soraiban, a szülők pedig ezek után kapnak foglalt helyet. Amikor a bérmálásra kerül a sor, a bérmálkozók az oltár mellől, a bérmaszülők az első padokból lépnek egymás mellé és vonulnak Asztrik főapát úrhoz.

Imádság a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt gondoljam!
Te erősíts engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem!
Te őrizz engem, Szentlélek Isten, hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem!
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt tegyem!
Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem!

Hogyan történik a bérmálkozásra való készület?

Fontosnak tartjuk, hogy akik egyházközségeinkben bérmálkozni szeretnének, azok  élő kapcsolatban legyenek közösségünkkel, vállaljanak szolgálatot a liturgián és a plébánia körül, valamint önkéntes munkával kapcsolódjanak be a szociálisan rászorulók megsegítésébe.

A felkészítés folyamata:
1. A 7-8. osztály hittanóráin való részvétel,
2. Részvétel a vasárnapi szentmiséken,
3. Bérmálkozás előtt egy évvel külön felkészítő (10 alkalom) való részvétel,
4. Részvétel egy önkéntes, karitatív munkában,
5. A bérmálkozók 7 próbájának teljesítése,
6. Bérmálás előtti vizsga teljesítése,
7. Szentgyónás a bérmálás előtt.

Milyen teendői vannak a szülőknek a bérmálkozás előtt?

1. Közösségeinkben szokás, hogy a bérmálkozók szülei díszítik fel és készítik elő a templomot az ünnepi szentmisére. A bazilikában a sekrestyés szerzetes végzi ezt a feladatot. A szülők azonban felajánlhatják, hogy hogy oltárgyertyákat és virágdíszeket vásárolnak a templom részére. Gyűjthetnek csekély pénzadományt is erre a célra.

2. Nagyon szép szokás közösségeinkben továbbá az is, hogy a bérmálkozási szentmisében a szülők közösen vagy egy szülő egyedül a többi szülő nevében imádságot mond a közösség előtt. Ebben az imádságban a szülők megköszönik Istennek, hogy gyermeket adott nekik és arra kérik a Teremtőt, hogy vigyázzon rá és az egész családra. Az imádságot az alábbi linkre kattintva töltheti le és nyomtathatja ki minden szülő.

Szülő imádsága gyermekéért (letölthető PDF)

3. Nagy segítség a szülők részéről, ha segítenek az ünnepi szentmisét követő szeretetvendégség előkészítésében úgy, ha kiosztják egymás közt a feladatokat, ha megbeszélik, ki mivel járul hozzá a szeretetvendégséghez. (süteménykészítés, pezsgő, poharak, és egyéb szükséges kellékek az étkezéshez). Nem szeretnénk mindent a szülőkre hárítani, természetesen az egyházközségek is kiveszik részüket az előkészületekből.

4. A szülők, ha lehetséges, vállaljanak felolvasást a szentmisében. A felolvasandó szövegeket munkatársunk a begyakorlás idejére rendelkezésre bocsátja.

(forrás:http://4plebania.hu/bermalkozas/)

Bérmálkozás