Rózsafüzér Társulat tagjai vállalják, hogy naponta elimádkoznak egy tized rózsafüzért. Jelenleg ezekből a vállalásokból 7 teljes (örvendetes, világosságos, fájdalmas és dicsőséges) rózsafüzért imádkozunk naponta.

Szeretettel várunk a rózsafüzér imádkozásra. Jelentkezni lehet a Templomban a Szt. Erzsébet szobor melletti kis asztalkánál.

A Rózsafüzér

  1. Hiszekegy…(Apostoli hitvallás)
  2. Miatyánk
  3. Bevezető három Üdvözlégy
  4. Dicsőség
  5. Miatyánk … (az első, majd minden tized elé)
  6. Tíz Üdvözlégy (titkonként)
  7. Dicsőség… és Fatimai fohász

Az 50 „Üdvözlégy Mária” imát egybekapcsoltan szentolvasónak, illetve. rózsafüzérnek nevezzük. Az 1400-s évektől imádkozzuk a rózsafüzért, amit IV. Sixtus pápa 1478-ban hagyott jóvá.

Az „élő Rózsafüzér” 1826-ban Lyonban alakult meg először.

János Pál pápa 2002. október 16-án Rosarium Virginis Mariae címmel apostoli levelet tett közzé. Az eddig ismert (örvendetes, fájdalmas, dicsőséges) titkokat a világosság titkaival egészítette ki. A pápa kéri, hogy vegyük kézbe a rózsafüzért és imádkozzuk, ami az új evangelizáció forrása lehet.

A mátyásföldi plébánián 1987. december első szombatja óta működik a rózsafüzér-társulat. A világosság titkainak bevezetése óta nem 15, hanem 20 fő alkot egy imakoszorút, ezek imája fűzi a rózsakoszorút Máriának. Jelenleg 7 koszorú imádkozik. Tudjuk, hogy ennél sokkal többen imádkozzák otthon naponta a rózsafüzért. Szeretnénk biztatni mindenkit, aki vállalja, hogy otthon naponta elmond egy tizedet, az csatlakozzon! Imádkozzunk közösen egyházközségünk, hazánk lelki megújulásáért, a családokért, papi és szerzetesi hivatásokért, a betegekért, a világbékéért, a pápa havi imaszándékára, a havi missziós imaszándékra stb.!

A templomban jobb oldalt elől a Szent Erzsébet szobor melletti kis asztalkán elhelyeztünk lapokat, amire laponként 20 név van felírva. A régi tagokat névsor szerint írtuk fel. Az új tagokat jelentkezés sorrendjében, az elhunytak, elköltözöttek helyére írtuk be. A név után havonta feltüntetjük, hogy az illető, melyik olvasó melyik tizedét mondja. Az örvendetes olvasó titkait Ö1, … Ö5 betűkkel, a világosság olvasó titkait V1, … V5 betűkkel, a fájdalmas olvasó titkait F1, … F5 betűkkel, a dicsőséges olvasó titkait D, … D5 betűkkel jelöljük. A titokcsere öntevékenyen történik, (a hónap első napjaiban, amikor úgyis jövünk a templomba) az adott betűjel bekarikázásával, emlékeztetőül el lehet vinni és havonta cserélni a titkot jelentő képet. Mindig a hónap első napjától imádkozzuk az új titkot!

Havonta az elsőszombati esti szentmisét a rózsafüzér-társulat élő és meghalt híveiért ajánljuk fel. Erre a célra önkéntes adományokat az asztalkán kihelyezett perselybe lehet elhelyezni. A maradék pénzt jótékony célra fordítjuk. 2022. januártól a társulati tagokkal ismét rendszeresen összejövünk, és a gyűlések minden hónap első szombatján du. 17 órától az esti miséig tartanak. Ezen plébánosunk, Márton atya is részt vesz, és lelki gondolatokkal lát el minket.

Mindenkinek ajánlom a MÁRIA RÁDIÓ hallgatását Budapest és környéke URH 88,8 MHz! (önkéntes adományokból tartják fent! Ezért a perselybe tett adományok egy részét továbbítjuk a Mária rádiónak!)

Érezzük, hogy összetartozunk! Imádkozzunk egymásért, tudjunk egymásról! Akinek email címe van, írja meg, így gyorsabb lenne a kapcsolattartás.

A Társulat vezetését kezdettől Varga Sándorné Prokopp Rózsa látta el, akitől – több évtizedes szolgálat után – 2021. novemberében vettem át a vezetést. Bármilyen kérdésben engem kereshettek:
Kübler Istvánné Babu
Mobil: 20/211-3673
Email: kubibabus ‘kukac’ gmail.com

A Rózsafüzér imádkozása

Az örvendetes olvasó bevezető kérései az első három Üdvözlégyben: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, …
1. … aki hitünket növelje,
2. … aki reményünket erősítse,
3. … aki szeretetünket tökéletesítse

Az örvendetes olvasó titkai: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,

(Ö1)… akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
(Ö2)… akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
(Ö3)… akit te, Szent Szűz, a világra szültél.
(Ö4)… akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
(Ö5)… akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.

A világosság olvasójának bevezető kérései az első három Üdvözlégyben: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus, …
1. … aki elménket megvilágosítsa
2. … aki vágyainkat megtisztítsa,
3. … aki életünket megszentelje.

A világosság olvasójának titkai: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,

(V1)aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
(V2)aki Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
(V3)
aki meghirdette Isten országát.
(V4)aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
(V5)aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
A fájdalmas olvasó bevezető kérései az első három Üdvözlégyben: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,…
1. … aki értelmünket megvilágosítsa,
2. … aki emlékezetünket megerősítse,
3. … aki akaratunkat tökéletesítse.

A fájdalmas titkok: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,

(F1)… aki érettünk vérrel verítékezett.
(F2)… akit érettünk megostoroztak.
(F3)… akit érettünk tövissel koronáztak.
(F4)… aki érettünk a keresztet hordozta.
(F5)… akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges olvasó bevezető kérései az első három Üdvözlégyben: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,…
1. aki gondolatainkat irányítsa,
2. aki szavainkat vezérelje,
3. aki cselekedeteinket kormányozza.

A dicsőséges titkok: … áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus,

(D1)… aki a halálból föltámadott.
(D2)… aki a mennybe fölment.
(D3)… aki nekünk a Szentlelket elküldte.
(D4)… aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
(D5)… aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

Minden tized végén az alábbi imát mondjuk:
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!(Fatimai fohász)

Rózsafüzér társulat