Hirdetések 2018. március 18-án

 1. Ma vasárnap a Szentföldi katolikus intézmények javára gyűjtünk.
 2. Ma 8 – ½ 12-ig a Közösségi Házban méz-, szörp- és pirospaprika vásár van.
 3. Hétfőn, március 19-én templomunk védőszentje, Szt. József főünnepe, aki. Ezért este 6 órakor ünnepi szentmisét tartunk.
 4. A héten szerdán ¾ 6-tól ¾ 7-ig Vilmos atya gyóntat. Pénteken az esti mise után, ¾ 7-től lesz gyóntatás fél 8-ig.
 5. Pénteken 17 órai kezdettel templomunk Szt. Cecília vegyeskara előadásában elmélkedjük-imádkozzuk végig a keresztutat Liszt Ferenc: Via Crucis művével. Liszt a stációkban megszólaltatja a résztvevőket is, és így a keresztutat ötvözi a passió műfajával.
 6. Szombaton reggel 8 órától 12-ig húsvét előtti nagytakarításra hívjuk az önkéntes segítőket.
 7. A tartós élelmiszer adományokat még ezen a héten lehet leadni a sekrestyében.
 8. Jövő héten Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét. Virágvasárnapon a 10 órai szentmise előtt lesz az ünnepi barkaszentelés a templom előtti téren és az ünnepi bevonulás. Ezen a szentmisén mindkét kórus szolgál, és felhangzik Márk passiója Kasznár József vegyeskari betéteivel. A többi szentmisén szereposztásban, prózában hangzik el a passió.
 9. A húsvéti Szent Háromnap rendje: Nagycsütörtökön és Nagypénteken este 6-kor, Nagyszombaton este 8-kor kezdődik a szertartás. A nagypénteki szertartás után Szentsír-látogatásra és szentségimádásra nyitva marad egész éjszaka a templom Nagyszombat délig. Kérjük a testvéreket, hogy aki erre a szentségimádásra jönne, iratkozzon fel a kórus alatti lapon.
 10. A IV. Plébániai Családos Tábor Velencén lesz Július 4-8. között. A programot elsősorban gyermekes családok számára tervezzük, de mindenki, egyedülálló testvéreink jelentkezését is örömmel vesszük! Az információs lapot és jelentkezési lapot a levlistán szétküldtük. Akihez nem jutott el, szóljon!
 11. Közöttünk is vannak olyanokat, akik szenvednek attól, hogy a házasságuk zátonyra futott. Sok fájó kérdéssel szembesülnek: Miért engedte meg ezt az Isten? Van-e gyógyulás? Hogyan tovább egyedül? Mi lesz így a gyerekekkel? A válaszok megtalálásában és a talpra állásban segít az Emmánuel Közösség által szervezett „AVE kurzus”, ami három hétvégéből álló lelkigyakorlat egyedülálló szülőknek, és áprilisban kezdődik. Jelentkezni a www.avelap.hu honlapon lehet. Plakát a faliújságon. E hírlevélhez is csatolom az AVE szórólapját.
 12. Az adóbevallásoknál a Magyar Katolikus Egyház (technikai száma: 0011) és a Mátyásföldi Római Katolikus Közösségi Házért Alapítvány (adószáma: 18172856-1-42) támogatását kérjük az 1+1 % felajánlásával. Az idei bevallásoknál különösen figyeljünk erre, mert az egyházak esetében a mostani felajánlásokat figyelembe veszik a következő években is, az adózó újabb rendelkezéséig. Az elektronikusan beadott bevallás esetében az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1 % nyilatkozat megtételét. Mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról. Ez azért fontos, mert a költségvetési támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát veszik figyelembe.
 13. A katolikus újságok és folyóiratok II. negyedévi megrendelését várjuk a sekrestyében.
Hirdetések – 2018.03.18