Hirdetések 2019. április 14-én

  1. Az elmúlt vasárnap a Szentföldi katolikus intézmények javára 304 ezer Ft-ot gyűjtünk. Köszönet érte.
  2. Ma Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét. Virág-vasárnapon a 10 órai szentmise előtt lesz az ünnepi barkaszentelés a templom előtti téren és az ünnepi bevonulás. Ezen a szentmisén mindkét kórus szolgál, és felhangzik Werner Alajos Lukács passiója. A többi szentmisén szereposztásban, prózában hangzik el a passió.
  3. Ugyancsak ma Virágvasárnap az esti mise előtt, negyed 6-kor kezdődik a cserkészek előadásában a passió bábos előadása, amelyre szeretettel hívják a családokat, gyerekeket.
  4. A húsvéti Szent Háromnap és a gyóntatások rendje olvasható a faliújságon és a honlapon: Nagycsütörtökön és Nagypénteken este 6-kor, Nagyszombaton este 8-kor kezdődik a szertartás. A nagypénteki szertartás után Szentsír-látogatásra és szentségimádásra nyitva marad egész éjszaka a templom Nagyszombat délig. Kérjük a testvéreket, hogy aki erre a szentségimádásra jönne, iratkozzon fel a kórus alatti lapon.
  5. A Nagypénteki keresztút (ápr. 19.) délután 5 órakor kezdődik. Ne feledjük a nagypénteki szigorú böjtöt
  6. 6. Nagyhéten a gyóntatás rendje: szerdán este 6-tól 7-ig, Csütörtökön ½ 5-től ½ 6-ig, pénteken ½ 4-től ½ 5-ig, szombaton ½ 6-tól 7-ig.
  7. A ministránsokat kérjük, hogy szolgálatukkal segítsék a nagyheti szertartásokat, amelyekre ministránspróbák is lesznek: Nagycsütörtökön du. 3-kor, Nagypénteken de. 10-kor, és Nagyszombaton déli 12-kor
  8. A meghirdetett pénzbeli adománygyűjtés a rászoruló családok számára ma fejeződik be.
Hirdetések – 2019.04.14