A holnapi napon Elsőpéntek lesz. Templomunkban is sokan elkezdték januárban a NEK Titkárság felhívására lelki előkészületként a nagykilencedet. Van aki februárban kapcsolódott be. Többekben felmerült a kérdés, hogy most, amikor a  járvány miatt szünetelnek a nyilvános misék, és sokan az otthonukból is félnek kimenni, megszakad a nagykilenced?

A NEK honlapján megjelent az eligazítás: A nagykilenced nem szakad meg! https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/nagykilenced-nem-szakad-meg

Mit tegyünk? Azokon a területeken, ahol most nincs lehetőség szentmisén részt venni, ott kapcsolódjunk be rádión, televízión vagy interneten keresztül, és végezzünk lelki áldozást. Ez az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Ha szükséges, előtte végezzünk szentgyónást, de ha erre sincs lehetőség, akkor indítsuk fel a tökéletes bánatot.

Holnap pénteken ettől függetlenül a következő lesz a Mátyásföldi templomban az elsőpéntek rendje:

Mivel a nyilvános (azaz vezetett) liturgiák a püspöki konferencia rendelkezése nyomán szünetelnek, keresztutat a templomban nem tartunk. A Mária Rádión, Katolikus Rádión és talán a TV csatornákon keresztül többféle keresztútba bekapcsolódhatunk.

Este 6-kor szentmisét mutatok be a templomban, de a templomot csak a mise után nyitjuk meg, amikor a szentségimádás megkezdődik, ami fél 8-ig tart.

Bíboros úr március 30-án papoknak küldött levelében a következőket írta az áldozás lehetőségéről:

A jelen helyzetben híveinknek huzamosabb ideig nélkülözniük kell a szentmisén való személyes részvételt. Többükben is megfogalmazódott az az igény, hogy ha szentmisén nem is vehetnek részt, legalább szentáldozáshoz járulhassanak.

Ezeket a kéréseket megfontolva, s a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 17-i közleményét szem előtt tartva, az alábbi kiegészítést tesszük:

A COVID-19 járvány elleni védekezés kapcsán az állam március 28-ától kijárási korlátozást rendelt el az országban. Ez alapján, az egészségünk megőrzése érdekében, a gyógyszertárak – a megfelelő egészségügyi intézkedések betartásával – szabadon látogathatók. Egy hívő katolikus ember számára a fizikai gyógyszer mellett igen fontos a Jézus által adott lelki orvosság is, a szentáldozás. Ezért – bár ez továbbra sem kötelező a templomokban –, ahol a felelős lelkipásztor ezt szükségesnek és lehetségesnek ítéli, tarthat szentmisén kívüli szentáldozást, de csakis az alábbi vagy szigorúbb intézkedések megtartásával, hacsak időközben további állami tiltó intézkedés nem születik.

  • A szentmisén kívüli áldoztatás a betegellátáskor szokásos rövid liturgia szerint történjék, s korlátozódjék csupán a Szentség kiszolgáltatására. Helyezzünk ki tájékoztató lapot a híveknek a szentmisén kívüli áldozás teljes menetéről (ld. „Bűnbocsánat és Oltáriszentség” című szertartáskönyvben), hogy az áldozás előtti bűnbánattartást és a Miatyánk elimádkozását, valamint az áldozás utáni hálaadást magukban el tudják végezni.
  • A templomban, ahol az áldoztatás történik, egyszerre nem lehet bent 5 embernél több. A többieknek templomon kívül, egymástól legalább 1,5 méter távolságra kell várakozniuk. Akik bent vannak, azok is legalább 1,5 méter távolságot tartsanak egymástól!
  • A templom bejáratánál (vagy az áldoztatás helyénél) legyen kihelyezve kézfertőtlenítő szer, amit minden áldozáshoz járulónak és szentségkiszolgáltatónak kötelezően használnia kell!
  • A szentségkiszolgáltatónak az áldoztatás során nem szabad az áldozónak testéhez (kezéhez) érnie! Az áldoztatás kézbe történjék vagy úgy, hogy az áldoztató óvatosan – érintés nélkül – az áldozó kezébe ejti az Oltáriszentséget, vagy úgy, hogy az áldoztató csipesszel veszi ki az Oltáriszentséget a cibóriumból, s azzal helyezi az áldozó tenyerére.

A fentiek alapján holnap pénteken (elsőpénteken) a mise után lehetséges az áldozás a templom kapujában azok számára, akik erre lelkileg felkészültek. A szentségimádás alatt a templomban leszek és aki gyónását szeretné elvégezni, jelezze nekem. Nem a gyóntatószéknél leszek, hanem az első padoknál. Akik a szentségimádás alatt érkeznek, és (felkészülten) szeretnének áldozni, arra is van lehetőség.

Virágvasárnap a 10 órai szentmisét fogjuk közvetíteni élőben a plébánia facebook oldalán, de a szentmise felvételét a mise után feltöltjük a Plébánia YouTube csatornájára is, és ott is megnézhető.

Lélekben áldott készületet kívánok a nagyhétre és Krisztus Húsvétjára!

Ez a mostani nagyhét kreatív és bensőleg elkötelezett személyes odaadottságot kíván meg mindenkitől. A megszokott szertartásokon a templomban idén nem vehetünk részt, de saját otthonunkban és szívünkben megtörténik a húsvét. A helyzet által kikényszerített alkalom ez (ha úgy tetszik, vizsga), hogy lemérjük a magunk hitét és elkötelezettségét. Megélhetünk valamit azoknak a totális üldözésben élt vagy ma is élő keresztényeknek a fájdalmából, akiknek évekig nem volt lehetőségük a húsvét közösségi ünneplésére. Hozzájuk mérten mi elkényeztetettek vagyunk. A média közvetítése által otthonunkba jön az ünneplés. Féltve óvjuk magunkat, hogy ez ne húsvéti ünneplésünk kiüresedéséhez vezessen, hanem megerősödéshez. Megfontolásra ajánlom Thorday Attila szegedi plébános gondolatait a közvetített szertartásokban való részvételhez:

 A közvetített eucharisztikus ünnep is aktív bekapcsolódásra hív, nem nézelődésre való. Csakis úgy nézzétek a felvételt, ahogy a templomi szentmisén is részt vennétek:

– csak akkor kezdjetek bele, amikor rá akartok szánni a teljes 60 percet,

– közben nem telefonáltok, nem mentek ki a fürdőszobába vagy a konyhába (a józan szükséget figyelembe véve)

– hanem imádságos lelkülettel, a liturgikus feleleteket fennhangon mondva, az énekekbe kapcsolódva vesztek részt.

– Amikor tiszteletünk jeleként állni szoktunk, akkor a szobátokban ti is felálltok a székből,

– amikor pedig az áldozásra kerül sor, akkor szítsd fel a vágyat, hogy a köztünk is jelen levő Krisztussal találkozz.

– Érdemes meggyújtani egy gyertyát/mécsest a monitor mellett, ami Krisztus világosságát, és az általa nekünk hozott lelki világosságot, valamint a mi készségünket szimbolizálja, akár kis fehér terítővel letakarni egy kisasztalt alatta, feszületet tenni mellé, mintha az oltárt jelképezné.

Bővebben erről Sajgó Szabolcs jezsuita szempontjait érdemes elolvasni:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/online-kegyelem-szempontok-kepernyoszentmisek-kulturajanak-kialakitasahoz

Hirdetések – 2020.04.02