Sóderparti

A Sóderparti olyan beszélgetős este, ahol azok a kérdések kerülnek szóba, ahol kötetlenül beszélgetünk Istenről, hitről… és ahol egymásról és magunkról is többet tudhatunk meg. Semmit se ciki megkérdezni – semmire se kell válaszolni…  krepleristván Magamról: Krepler István vagyok, 48

Felnőtt katekézis

Plébánosunk, Márton atya minden hónap 1. és 3. csütörtökén tart katekézist (felnőtt hittant) este 19-20 óra között. Ez alapvetően a Közösségi Házban személyes jelenléttel indult, de a Covid óta online formában van megtartva. A bekapcsolódási link a plébániai hírlevél listán

Felnőtt bibliaóra

Plébániánkon a most is működő felnőtt biblia óra 2002-ben kezdődött. Radnóti Mária SSS szerzetes nővér vezeti. Kéthetente vannak az összejövetelek szerdán este 18óra 45-20 óra 15-ig. Témáink: Lukács evangéliumával kezdtük, majd a különböző zsoltárokba mélyedtünk el. János evangéliumával folytattuk és

Családi kör

2002-ben indultunk a Mátyásföldi Plébánián. 2006-tól csatlakoztunk a MÉCS családközösségek-hez. A kezdetektől kéthetente péntekenként a Közösségi Házban tartjuk az összejöveteleket este 8 órai kezdettel. Az alkalmaink fő része egy adott témához tartozó gondolatébresztőből, és ahhoz kapcsolódó kérdések alapján beszélgetésekből áll.

„Belső-út”

A szent-ignáci imamódban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segít az önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban. A csoport Szabó Éva vezetésével lazító, relaxáló gyakorlatokkal kezdi az ima alkalmat, melyek segítenek mindenkinek

Istenkeresők

2006-ban indult hittan csoport, mely szentségek felvételére készítette fel elsősorban a jelentkezőket minden korosztályból. 2008-ban a csoport felvette az Istenkeresők nevet és a szentségek felvételére való felkészítésen túl, elkezdte olyan híres katolikus szerzők könyveit és írásait feldolgozni , mint: Henri

Karitász

    Ruhaadományokat továbbra is vasárnaponként 9.30 és 12.30 között fogadunk.   Légy Te is önkéntes! A Karitász Tízparancsolata Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet. Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála. A bajbajutottat sohase alázd meg:

Rózsafüzér társulat

Rózsafüzér Társulat tagjai vállalják, hogy naponta elimádkoznak egy tized rózsafüzért. Jelenleg ezekből a vállalásokból 7 teljes (örvendetes, világosságos, fájdalmas és dicsőséges) rózsafüzért imádkozunk naponta. Szeretettel várunk a rózsafüzér imádkozásra. Jelentkezni lehet a Templomban a Szt. Erzsébet szobor melletti kis asztalkánál.

Szent József schola

2012 május 1-jén alakult három mélyen vallásos család gyermekeiből, akik maguk választották a kórus nevét. Feladataik elsősorban a vasárnapi szentmiséken, nagyheti szertartásokon, ünnepeken való énekes szolgálat. A gyermekek a betlehemes játékban, valamint az egyházközösség vízkereszti koncertjén is részt vesznek. A

Szent Cecília énekkar

1947-ben jött létre az egyházközség korábbi és a Mátyásföldi Gimnázium egyházi énekkarából. Karnagyuk egyben a templom kántora Németh Kálmán lett. A vegyes kar 32-36 tagot számlált, akik minden hó első vasárnapján énekeltek a szentmisén. Az ötvenes években Tóth Sándor operaházi

412 Kalazanti Cserkészcsapat

412 Kalazanti Cserkészcsapat

Mátyásföldi 412-es Kalazanti Szent József Cserkész csapat honlapja A cserkészcsapatot támogató alapítvány neve és adószáma, amelyre köszönettel fogatják az 1%-os felajánlást: Alapítvány a 412-es cserkészekért 18002739-1-42 Valamint a Bankszámla száma: 11100104-18002739-10000001 Cserkészek Központi honlapja