Bérmálkozás

A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők elkötelezik magunkat az egyházi közösségben való életre, Jézus tanítványainak iskolájában. A bérmálkozók

Közösségi Házért Alapítvány

Mátyásföldi Római Katolikus Közösségi Házért Alapítvány   A magyar iskoláskorú ifjúság, azon belül a budapesti, de különösen a XVI. kerületi iskolák vallásos nevelésének, a keresztény kultúra és történelem, annak hagyományai megismertetése, hitoktatás segítése, előmozdítása. A cserkészmozgalom támogatása, a cserkészek képzése,

Képviselőtestület

                      Jelenlegi képviselő testület (megválasztva 2017-ben): Gödölle Márton plébános Németh György világi alelnök Pácz Tamás jegyző Amberboyné Juhász Rozália Mihály Etelka Fiedlerné Balog Éva Bodócs József Rieth József Kovács Gábor

Elsőáldozás

Az első áldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra együtt készülünk fel, amely

Temetés

Haláleset történt a családban. A katolikusnak keresztelt és remélhetőleg élete folyamán más szentségekben is részesült személyt a katolikus egyház szertartása szerint kell eltemetni. Ez nemcsak illendőség kérdése, hanem tiszteletben tartandó szabály, már csak azért is, hiszen az elhunyt „testét, a

Házasságkötés

Szeretnénk házasságot kötni. Ha elég régóta ismeritek és elég alaposan megismertétek egymást, ha nem csak szeretitek, hanem megszerettétek egymást a létező összes jó és rossz tulajdonságával együtt, akkor az elképzelhető legjobb elhatározásra jutottatok. Erre a honlapra valószínűleg azért kerestetek rá,

Keresztelés

A keresztség az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz. Szeretném megkeresztelni a gyermekemet. Mi

Elérhetőségek, irodai órák

Budapest-Mátyásföldi Szent József plébánia elérhetőségei: Elérhetőségeink: Plébánia címe: 1165 Budapest, Pilóta u.27. Templomunk címe: 1165 Budapest, Paulheim József tér 1. Plébános, esperes: Gödölle Márton Mobil: 06 30 263 8524 E-mail: plebania ‘kukac’ matyasfoldi-plebania.hu Irodai ügyelet a plébánián: Kedd: 16.00 –

Plébánosunk

Gödölle Márton Plébános, esperes Született Budapesten, 1968. október 31. Pappá szentelték Esztergomban, 1994. június 18. VII. éves a PPKE Hittudományi Karán 1994–95 Káplán Bp.-Pestszentlőrinc-Szent László plébánián 1995–98. Brüsszeli magyar lelkész 1998–2000. Káplán a Városmajori plébánián 2000–01. Az Esztergomi Papnevelő Intézet