Július 23-án tette közzé a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma a nagyszülők és idősek
első világnapjának hivatalos imáját, melynek magyar fordítását az alábbiakban közöljük.

Ima a nagyszülők és idősek első világnapjára

Köszönöm, Uram, jelenléted vigasztaló erejét:
a magányban is te vagy reménységem és bizodalmam;
ifjúságomtól fogva te vagy kősziklám és erősségem!

Köszönöm, hogy családot adtál nekem,
és hosszú élettel áldottál meg!

Köszönöm az örömteli és a nehéz pillanatokat,
a beteljesült és a még megvalósítandó álmokat!

Köszönöm a megújult termékenységnek ezt az időszakát,
amelyre hívsz engem!

Növeld, Uram, hitemet,
tégy békéd eszközévé,
taníts meg befogadni azokat, akik nálam többet szenvednek,
segíts, hogy ne hagyjam abba az álmodozást,
és elmeséljem csodás tetteidet az új nemzedékeknek!

Védelmezd és vezesd Ferenc pápát és az Egyházat,
hogy az evangélium világossága eljusson a föld határáig!

Küldd el Lelkedet, Uram, hogy megújítsa a világot,
hogy lecsendesítse a világjárvány viharát,
hogy a szegények vigaszra találjanak,
és minden háború véget érjen!

Támogass gyengeségemben,
és add, hogy teljesen megélhessek minden pillanatot, amit adsz nekem,
abban a bizonyosságban,
hogy mindennap velem vagy a világ végezetéig!

Ámen.

Ima Idősek Világnapjára