Hirdetések 2017. december 17.

1.     Az adventi tartós élelmiszer-gyűjtésre az adományokat még a mai napon misék előtt és után lehet leadni a sekrestyében.

2.     A héten keddtől folytatódnak a hajnali roráte misék. Dec. 22-én a pénteki rorátéra hívjuk a hittanosainkat, a ministránsokat és az ifjúságot. Dec. 23-án szombaton is tartunk még egy utolsó rorátét, amire pedig a kisgyermekes családok hívjuk. Mindkettő után közös kakaózása lesz a Közösségi Házban.

3.     Hétfőn ½ 10-től a Nyugdíjas Klub idei utolsó alkalma lesz.

4.     Jövő vasárnap, december 24-e egyszerre Advent 4. vasárnapja és este Karácsony vigíliája. Csak délelőtt tartjuk meg a két szentmisét ½ 9-kor és 10-kor. Az esti 6 órai szentmise a vigília miatt elmarad. Délután 3 órakor kezdődik a Pásztorjáték a Szt. József Schola közreműködésével, és gyűjtés lesz a gyermekmisszió céljaira. Este 11-től karácsony éji zenés áhítat a Szt. Cecília vegyeskarral. Templomunkat ½ 11-kor nyitjuk. A zenei áhítat után 12 órakor kezdődik az éjféli szentmise.

5.     Dec. 25-én, Karácsony napján vasárnapi miserendet tartunk. A ½ 9-es mise után 10-ig kórusaink karácsonyi énekekkel, kórusművekkel köszönti a híveket. Dec. 26-án, Karácsony másnapján is vasárnapi miserendet tartunk.

6.      A karácsonyi szentgyónás elvégzésére a következő gyóntatási alkalmak lesznek templomunkban: Dec. 20-án szerda este ½ 6-tól 6-ig, majd a mise után ½ 8-ig. Dec. 21-én csütörtök reggel a roráte mise után. Dec. 22-én péntek du. 5-től 6-ig, majd a mise után ½ 8-ig. Személyesebb gyónásra is be lehet nálam jelentkezni a plébánián.

7.     Barkóczy Géza gondnokunk és sekrestyésünk búcsúztatási szertartása gyászmisével december 29-én, pénteken lesz de. 10 órakor a Mátyásföldi templomunkban.

8.     Idén is meggyújthatjuk az együttérzés gyertyáit az „Egymillió csillag a szegényekért” figyelemfelkeltő akció keretén belül. Gyertyákat karitász csoportunk munkatársaitól vehetnek át a kijáratnál. Ugyanitt pénzadományokat is elfogadunk plébániánk rászorulóinak a megsegítésére.

9.     A sekrestyében kapható 2018-as egylapos és forgatható falinaptár, Katolikus Kalendárium. Nagyobb családok részére ajánljuk a Képmás folyóirat családi naptárát 900 Ft-ért.

10.   Katolikus újságok előfizetését (vagy új megrendelés, lemondás) kérjük rendezni a sekrestyében a 2018. I. negyedévi díj befizetésével. Egész évi befizetéseket is elfogadunk. Változtak az előfizetési árak: Új Ember ¼ év: 2.400; Keresztény Élet ¼ év: 2.280; Adoremus ¼ év: 1.740; Képmás ¼ év: 1.575 Ft.

11.   Aki még nem rendezte ez évben az önkéntes egyházi hozzájárulását (régebbi nevén egyházi adót), attól kérjük, hogy adományával segítse egyházközségünket. Befizetni a sekrestyében lehet, de csekket is lehet vinni a kórus alatti asztalról.

  12.        Köszönjük a fenyőfák felállításában segítők munkáját.

Hirdetések – 2017.12.17