Hirdetések 2019. szeptember 22-én

 1. Ma (vasárnap), szept. 22-én tartjuk az PLÉBÁNIAI NAP-ot (11-17 óráig), amire közösségünk minden tagját várjuk, közös bográcsos ebéddel és színes programokkal felnőtteknek (tanúságtételek, közös dicsőítő éneklés) és gyermekeknek (bábszínház, kézműves foglalkozások, szabadulószoba). A 10 órai misét napunk vendége, Dr. Török Csaba atya, teológiai tanár tartja, aki ½ 12-től a felnőtteknek tart gondolatébresztőt és fórumot a mai egyházközségek kihívásairól. Gyümölcsöt, süteményeket köszönettel elfogadunk!
 2. Ugyancsak ma (vasárnap) fél 4-től Kórustalálkozó lesz a Rákosszentmihályi Katolikus templomban az Ars Sacra hét keretében, amin Szent Cecília kórusunk és a Szent József Schola is fellép.
 3. Hétfőn indul a Nyugdíjas Klub ½ 10-től (½ 12-ig) a Közösségi Házban, és kéthetenként folytatódik. Szeretettel várjuk a régi klubtagokat és az újonnan csatlakozókat.
 4. Hétfőn indul az Alpha kurzus is a Plébánián. 12 egymást követő hétfőn, este 7 és ½ 10 óra között keresztény hitünk alaptémáit vesszük végig előadással és kiscsoportos beszélgetéssel, vacsorával indítva. Elsősorban azokat hívjuk, akik kevésbé kaptak vallásos nevelést, akár nem is vallásgyakorlók, de nyitottak a hit felé. Olyanok is jelentkezhetnek, akik templomba járók ugyan, de hiányosak a hitbéli ismereteik. Jelentkezni Márton atyánál lehet.
 5. A Baba-Mama Klub minden szerdán ½ 10 és ½ 12 között várja a mamákat és a babákat a Közösségi Házban. Infó: Németh-Nagy Melinda 20/240-7660.
 6. Szerdán indul újra a Felnőtt Bibliaóra Radnóti Mária szociális testvér vezetésével (18.45-20.00) a Közösségi Házban.
 7. Csütörtök reggel mise helyett igeliturgia lesz áldoztatással.
 8. Szeptember 27-én, pénteken este 8 órai kezdettel folytatódik a Családi kör. Kéthetente pénteken jönnek össze. A pontos időpontok a hirdető táblán megtalálhatóak. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
 9. Szombaton reggel 9-től Ministránsgyűlésre és métára hívjuk a ministránsokat. Kerékpárral szükséges jönni! Aki nem tud kerékpárral jönni, Tóth Doriánnak jelezze: 20/380-4460.
 10. Szombaton este 6-kor lesz a Szent István Bazilikában a Nemzetek miséje.
 11. Jövő vasárnap este 6-kor az Elsőáldozók kiválasztási rítusa lesz. Egyben cserkészmise. Mivel ez a vasárnap a Szentírás vasárnapja, a délelőtti két misén az oltár elé kihelyezzük és megáldjuk azokat a saját Bibliákat, amiket hazulról elhoztok. Helyben is lehet majd vásárolni kedvezménnyel különféle Bibliákat.
 12. A Nagymarosi Találkozó október 5-én lesz. Plakát a faliújságon.
 13. Folytatódik a toborzás a cserkészcsapatba. 1. osztályos, valamint alsós gyerekek jelentkezését várjuk! További infók és jelentkezés: facebook/kalazanti/ vagy személyesen Kovács Adorjánnál (kovacsadorjan@gmail.com).
 14. Kérjük, hogy a katolikus újságok IV. negyedévi megrendelését ill. esetleges lemondását a sekrestyében tegyétek meg.
 15. A héten a gyóntatás rendje: szerdán és pénteken az esti mise után.
Hirdetések – 2019.09.22