Hirdetések 2020. május 31-én

A  mai napon Pünkösd vasárnapját ünnepeljük! Isten Szeretet-Lelke töltse be egyház-közösségünket erővel és reménnyel!

  1. A megkezdődött nyilvános misék alkalmával a következőket kérjük betartani: A templomban a maszk használata kötelező, az udvaron nem. A templomba belépéskor az előtérben kötelező a kézfertőtlenítés. A 1,5 m-es távolságot tartsuk meg. Az egy háztartásban élők (házastársak, gyermekek) ülhetnek egymás mellett. Ez utóbbi miatt nem lehetséges felmérni előre, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak a templomban. E téren számítunk mindenkinek a figyelmességére és a jóindulatára. A templomtérben való elhelyezkedésnél a korábban érkezettekhez igazodjunk, de szükséges lehet kisebb rendeződésre mindenki felől. Amikor az előírások szerinti helyek a templomban beteltek, a bejáratot kordonnal lezárjuk. Erre meg lesz bízva egy személy, aki az előtérben tartózkodva figyeli a templomi elhelyezke-dést. Ő hivatott dönteni arról, hogy több hívő már nem jöhet be. Az ezután érkezők a templom előtti téren követhetik a szentmisét. A vasárnapi misék alatt a főbejárat ajtószárnyai ki lesznek nyitva, és amennyiben nem férnek be, a templom előtti térköves udvarra ki lesz hangosítva a szentmise.
  2. A templomi énekléssel kapcsolatban mindenkit arra kérünk, hogy ezt egészen visszafogottan tegye, és csakis maszkban!
  3. A mai napon a 10 órai misét közvetítjük élőben a Mátyásföldi Plébánia YouTube csatornáján. A 65 év feletti híveket továbbra is határozottan arra kérjük, hogy maradjanak otthon, és otthonukban kapcsolódjanak be online miseközvetítésbe.
  4. Pünkösdhétfőn reggel ½ 9-kor tartunk szentmisét.
  5. A püspöki kar felhívása: „A társadalom részéről többen indítványozták, hogy június 4-én csütörtök délután fél ötkor 100 másodpercig szólaljanak meg országszerte a harangok. Aki a harangszót hallja, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.” Templomunk is csatlakozik a harangozáshoz és az imához Trianon százéves évfordulóján. Ezután indul a menet a kerületi Trianon emlékműhöz.
  6. Elsőpéntek lesz a héten. 5 órától gyóntatok a templom kápolnájában, majd a mise után ½ 8-ig.
  7. Szombaton lesz 31 hittanosunk első szentgyónása. Imádkozzunk értük! A bejárathoz kitettük tablóképüket. A fényképek alatti fehér rubrikába írhatja be nevét (olvashatóan!) az a hívő, aki vállalja, hogy „őrangyalként” az októberi elsőáldozásig minden nap imádkozik a választott gyermekért. Az őrangyal ne családtag vagy rokon legyen.
  8. Jövő vasárnap a de. 10 óra misén adunk hálát az idei tanévért (Te deum).
  9. Az Új Ember legújabb száma a sekrestyében átvehető.
  10. A perselyezés a misék végén történik a kijáratnál.
Hirdetések – 2020.05.31