Hirdetések 2020. május 24-én.

Május 18-tól a mátyásföldi templomban is megkezdődtek a nyilvános misék.

Május 24-én vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepén már mind a három szentmisét megtartjuk (de. ½ 9; de. 10 és este 6 órakor). A szokott rend szerint a két délelőtti mise orgonás lesz, az esti mise gitáros. Terveink szerint az elkövetkező hetekben is megtartjuk a vasárnapi egy szentmise online élő közvetítését a Mátyásföldi Plébánia YouTube csatornáján (a facebookon már nem). Május 24-én az esti gitáros misét fogjuk közvetíteni, a továbbiakban többnyire a 10 órás misét.

 

  • A templomban a maszk(vagy szájat, orrot eltakaró kendő) használata kötelező – a miséző papot és a kántort kivéve, valamint a legkisebb gyermekeket!
  • Atemplomba belépéskoraz előtérben kötelező a kézfertőtlenítés a kihelyezett fertőtlenítő géllel.
  • A1,5 m-es távolságottartsuk meg. Az egy háztartásban élők (házastársak, gyermekek) ülhetnek egymás mellett. Ez utóbbi miatt nem lehetséges felmérni előre, hogy egyszerre hányan tartózkodhatnak a templomban. E téren számítunk mindenkinek a figyelmességére és a jóindulatára. A templomtérben való elhelyezkedésnél a korábban érkezettekhez igazodjunk, de szükséges lehet kisebb rendeződésre mindenki felől.

Amikor az előírások szerinti helyek a templomban beteltek, fenntartjuk a lehetőséget arra, hogy az azután érkezőket a templomba már ne engedjük be. Ők a templom előtti téren követhetik a szentmisét, szintén betartva a közegészségügyi előírásokat, vagy dönthetnek úgy, hogy mégis hazamennek. Ez utóbbi esetben vonatkozik rájuk Bíboros Úr fölmentése a szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. A vasárnapi szentmisék alatt a főbejárat mindkét ajtajának ajtószárnyai ki lesznek nyitva, és a templom előtti térköves udvarra ki lesz hangosítva a szentmise. Annak beállított hangerején nem változtatunk.

Terveink szerint minden vasárnapi misén meg lesz bízva egy személy, aki az előtérben tartózkodva figyeli a templomi elhelyezkedést. Ő hivatott dönteni arról, hogy több hívő már nem jöhet be, ha úgy ítéli meg, hogy a templom megtelt. Döntését tisztelettel fogadjuk.

  • A templomi énekléssel kapcsolatban a következőket kérjük: mivel az éneklés intenzívebb légzőmozgással jár, még a maszkon keresztül is, mindenkit arra kérünk, hogy ezt egészen visszafogottan tegye.
  • A65 év feletti hívekettovábbra is határozottan arra kérjük, hogy maradjanak otthon, és otthonukban online miseközvetítésbe kapcsolódjanak be.
  • Azáldozásraa maszk használata miatt különösen figyeljünk és a következő gyakorlatot ajánljuk: Áldozásra indulás előtt ki-ki saját maga ismét fertőtlenítheti a kezét a magával hozott fertőtlenítővel, ha akarja. Az áldoztatók is alaposan fertőtlenítik kezüket, de gumikesztyűt nem húznak. Maszkban álljunk sorba és föltett maszkban fogadjuk az Úr testét a kezünkbe. A pap és az áldoztatók is maszkban áldoztatnak. Így a „Krisztus Teste!” és az „Ámen.” válasz is biztonságosabban hangozhat el. Kezünkben az Eucharisztiával lépjünk oldalra 3-4 lépéssel, még a szentélylépcső előtt, és egyik kezünkben az Eucharisztiát tartva, másik kezünkkel a maszkot elhúzva vagy levéve vegyük magunkhoz. Itt is legyünk figyelmesek az előttünk és utánunk áldozókra.

A korábbi, mise után fél órával való áldozás lehetősége megszűnik. Aki elővigyázatosságból misére nem akar jönni, de áldozni szeretne, az áldozás idejére érkezzen meg a templom előtti térre, ahová minden esetben kimegy valaki áldoztatni.

 

A Szűz Máriát köszöntő Lorettói litániák május hónapban hétköznap a reggeli misék után kezdődnek, az esti miséknél pedig előtte 20 perccel (17.40-kor).

Egy hét múlva Pünkösdvasárnap, az éltető és megszentelő Szentlélek kiáradásának ünnepe.

Pünkösdhétfőn reggel ½ 9-kor tartunk szentmisét.

Június 6-án, szombaton lesz az elsőáldozásra készülő 31 hittanosunk első szent gyónása. Imádkozzunk értük!

Gyónásra bármikor be lehet jelentkezni telefonon a plébánián. Pénteken az esti mise után ½ 8-ig lehet gyónni (a kápolnában). Aki gyónni szeretne, szólítsa meg Márton atyát.

Hirdetések – 2020.05.24