Hirdetések 2022. április 10-én

 A Nagyheti szertartások és gyóntatások rendje itt tölthető le!

  1. Ma Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét. Virágvasárnapon a 10 órai szentmise előtt lesz az ünnepi barkaszentelés a templom előtti téren és az ünnepi bevonulás. Aki tud, hozzon barkát! Ezen a szentmisén a Szent Cecília kórus előadásában hangzik fel Werner Alajos Lukács passiója Kasznár József kari betétjeivel. A többi szentmisén szereposztásban, prózában hangzik el a passió.
  2. Ma Virágvasárnap az esti mise előtt, negyed 6-kor kezdődik a cserkészek előadásában a passió bábos előadása, amelyre szeretettel hívják a családokat, gyerekeket.
  3. Hétfőn Nyugdíjas Klub lesz ½ 10-től.
  4. A húsvéti Szent Háromnap és a gyóntatások rendje olvasható a faliújságon és a honlaponNagycsütörtökön és Nagypénteken este 6-kor, Nagyszombaton este 8-kor kezdődik a szertartás. A nagypénteki szertartás után Szentsír-látogatásra és szentségimádásra nyitva marad egész éjszaka a templom Nagyszombat délig. Idén a cserkészek mellett az egyházközségi csoportok is vállaltak időpontokat, de bárki, bármikor jöhet egyénileg is. Hátul a hirdetőtáblán ki van függesztve egy táblázat, ott lehet az üresen maradt időpontokra feliratkozni. A nagyszombati húsvéti vigília végén tartjuk a feltámadási körmenetet.
  5. A nagypénteki keresztút délután 5 órakor kezdődik. Ne feledjük a nagypénteki szigorú böjtöt!
  6. A ministránsokat kérjük, hogy szolgálatukkal segítsék a nagyheti szertartásokat, amelyekre ministránspróbák is lesznek: Nagycsütörtökön du. 3-kor, Nagypénteken de. 10-kor, és Nagyszombaton déli 12-kor.
  7. A Húsvétra felkészítő szentgyónás végzésére lehetséges időpontok: Virágvasárnap a 10 órai ünnepi mise után és az esti 6-os mise után is, ameddig vannak gyónók. Kedden este 5-től 7-ig, szerdán 5-től 8-ig, Nagypénteken 12-14-ig. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a húsvéti szentgyónás elvégzését!
  8. Hívunk Benneteket a Mátyásföldi Plébánia VIII. Családos Táborába! A tábor Szarvason lesz 2022. június 29-július 3. (szerda-vasárnap) között. Részletek itt. A tábor programjait elsősorban gyermekes családokra tervezzük, de várjuk az egyedülállók és idősebbek jelentkezését is, akik a tábor ezen jellegét jó szívvel el tudják fogadni.
  9. Az adóbevallásoknál a Magyar Katolikus Egyház (technikai száma: 0011) és a Mátyásföldi Római Katolikus Közösségi Házért Alapítvány (adószáma: 18172856-1-42) támogatását kérjük az 1+1 % felajánlásával. Az elektronikusan beadott bevallás esetében az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1 % nyilatkozat megtételét. Mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról, mert a költségvetési támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát veszik figyelembe.
Hirdetések – 2022.04.10.