Hirdetések 2023. június 4-én

  1. Ma Szentháromság vasárnapja van.
  2. Tegnap délután nagy sikerrel megtartottuk a kerületi Kórustalálkozót 8 kórussal. Köszönjük minden szervezőnek és segítőnek az áldozatos előkészületeket!
  3. Holnap hétfőn lesz a Nyugdíjas Klub utolsó összejövetele a nyári szünet előtt.
  4. Kedden este 7-kor lesz az online Felnőtt katekézis utolsó alkalma is.
  5. Jövő vasárnap Úrnapja, Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe. A 10 órai mise végén tartjuk az úrnapi körmenetet. Ez az úrnapi mise egyben a hittanos tanévet lezáró Te Deum hálaadó szentmise, ezért a hittanosainkat és családjukat erre a misére hívjuk! Vegyünk részt rajta minél többen! A ministránsokat különösen is kérjük a részvételre. Kérjük a testvéreket, hogy reggel 8-ra hozzanak virágokat az oltárok díszítéséhez, és aki tudna jönni segíteni ekkorra, jelezze nekünk a szervezés miatt.
  6. Gyóntatás szerdán este az esti mise alatt, pénteken az esti mise után ½ 8-ig, vasárnap a ½ 9-es mise alatt.
  7. Előre hirdetjük, hogy szervezés alatt van egy 3 napos buszos zarándoklat Felvidékre, Alsóbodokra, Esterházy János vértanú emlékhelyére Márton atya vezetésével, július 20-22. (csütörtök-szombat) között. Részletek hamarosan. Jelentkezni már lehet a sekrestyében.
  8. Idén is kérjük, hogy akik a nagycsaládosok vagy rászorulók hittantábori vagy családos tábori költségeihez hozzá tudnak járulni anyagilag, adományukat a kórus alatti nagy fa perselybe helyezzék. Jövő vasárnap a misék végén is gyűjtünk. Nagyobb összeget Márton atyának is lehet adni. Nagyon köszönjük a hittanosok és családok nevében.
Hirdetések – 2023.06.04.