Hirdetések 2024. március 17-én

  1. A mai szentmiséken a Szentföld javára gyűjtünk.
  2. Kedden (márc. 19.) Szent József főünnepe. A reggeli mise elmarad és este 6-kor lesz az ünnepi szentmise. A mise miatt az esti Felnőtt Katekézis ¼ 8-kor kezdődik.
  3. Pénteken a keresztút az esti mise előtt kivételesen 5-kor kezdődik. Liszt Ferenc Via Crucis c. műve hangzik fel a Szent Cecília kórus előadásában. Az elmélkedéseket Márton atya tartja.
  4. Jövő héten Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét. A 10 órai mise előtt lesz az ünnepi barkaszentelés a templom előtti téren és az ünnepi bevonulás. Aki tud, hozzon barkát! Ezen a szentmisén a Szent Cecília kórus énekli Werner Alajos Márk passióját. A többi szentmisén szereposztásban, prózában hangzik el a passió. Virágvasárnap az esti mise előtt a cserkészek adják elő a passiót bábos formában kisebb gyerekeknek. Ez negyed 6-kor kezdődik, amelyre szeretettel hívják a családokat, gyerekeket.
  5. Gyóntatás szerdán és pénteken az esti mise után 8-ig, valamint virágvasárnap a ½ 9-es és esti 6-os mise alatt és a 10-es mise után. Szívesen meglátogatjuk az időseket otthonukban, akik nem tudnak eljönni a templomba, hogy húsvéti gyónásukat, áldozásukat elvégezhessék. Jelezzék nekünk!
  6. A rászoruló családoknak szóló pénzadományt Húsvétra a sekrestyében lehet leadni Virágvasárnapig.
Hirdetések – 2024.03.17.