Hirdetések 2024. március 24-én

 1. Ma Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét. Virágvasárnapon a 10 órai szentmise előtt lesz az ünnepi barkaszentelés a templom előtti téren és az ünnepi bevonulás. Aki tud, hozzon barkát! Ezen a szentmisén a Szent Cecília kórus előadásában hangzik fel Márk passiója. A többi szentmisén szereposztásban, prózában hangzik el a passió. Ma az esti mise előtt a cserkészek adják elő a passiót bábos formában kisebb gyerekeknek. Ez negyed 6-kor kezdődik, amelyre szeretettel hívják a családokat, gyerekeket.
 2. Holnap hétfőn de. Nyugdíjas Klub a plébánián.
 3. húsvéti Szent Háromnap és a gyóntatások rendje olvasható a faliújságon és a honlapon: Nagycsütörtökön és Nagypénteken este 6-kor, Nagyszombaton este 8-kor kezdődik a szertartás. A nagypénteki szertartás végétől Szentsír-látogatásra és szentségimádásra nyitva marad a templom egész éjszaka Nagyszombat déli 12 óráig. A cserkészek mellett az egyházközségi csoportok is vállalhatnak időpontokat, de bárki jöhet egyénileg is.
 4. A húsvéti feltámadási körmenetet idén nem a nagyszombati vigíliához kapcsolódóan tartjuk, hanem húsvétvasárnap, a 10 órai szentmise végén.
 5. A ministránsokat kérjük, hogy szolgálatukkal segítsék a nagyheti szertartásokat, amelyekre ministránspróbák is lesznek: Nagycsütörtökön du. 3-kor, Nagypénteken de. 10-kor, és Nagyszombaton déli 12-kor.
 6. nagypénteki keresztút délután 5 órakor kezdődik. Ne feledjük a nagypénteki szigorú böjtöt.
 7. Gyóntatás ma vasárnap a 10-es mise után, az esti 18-as mise alatt és utána, kedden du. 5-7-ig, szerdán este 5-től a miséig majd a mise után 8-ig, nagypénteken 12-14 között, nagyszombaton 9-11-ig.
 8. Húsvéthétfőn de. 10-kor és este 6-kor lesznek szentmisék
 9. A rászoruló családok számára Húsvétra szánt pénzbeli adományokat a sekrestyében lehet a mai napon estig leadni.
 10. Óraátállítás lesz nagyszombatról húsvétvasárnapra virradóan!
 11. Hittanos felsős hétvégére megyünk Egerbe április 26-28-ig. Részvételi szándékotokat legkésőbb a tavaszi szünet végéig jelezzétek Éva néninél vagy Márton atyánál.
Hirdetések – 2024.03.24.