Miserend a kerület többi templomaiban

Szent Mihály Plébánia Rákosszentmihály 1161 Bp. Templom tér 3. Tel.: 405 – 5869 vasárnap: 9:00; 11:00; 18:00; vasárnap (nyáron): 9:00; 18:00; második vasárnap: 8:00; Néri diákmise Hétköznap (szerda kivételével); 18:00; szerda: 7:00; Adventben: Roráte mise: hétfő, szerda, péntek: 6:30; Fájdalmas

Orgonánkról

Az eredeti orgona dr. Spett Ferenc ajándéka volt, 1909. március 14-n szentelték fel. Egy manuál + pedálműves, pneumatikus, lábfújtatású Rieger orgona volt. Hat regisztere: Subbass 16′ a pedálban, Principal 8′, Bourdon 8′, Salizional 8′, Oktav 4′ (a Principal transzmissziója, azaz

Liturgikus munkatársak

Liturgikus munkatársaink: A plébániánkon közreműködnek világi lelkipásztori kisegítők, mint állandó áldoztatók, akik igeliturgia végzésére is megbízást kaptak a püspöktől: Szabó Éva Horváth Eszter Pácz Tamás Pacor István Görbe László Lévai Ádám Péter Héjjas Péter István Nándori Gergely Templomunk kántorai: Farkasné

A templomunk bemutatása

1887-ben létrejött a Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesülete. Paulheim József elnöklete alatt 1903-ban Templomépítő Bizottság alakult. A templom előcsarnokában 1921. augusztus 28-án elhelyezett tábla őrzi Paulheim József emlékét. Beniczky Gáborné, sz. Battyány Ilona grófnő által ajándékozott telekre Weninger Ferenc építész tervezte a

Szentségimádás

Oltáriszentség imádása   A Központi Oltáregyesület gondozásában Honlap indult a magyarországi szentségimádások rendjével A Központi Oltáregyesület hivatása és küldetése, hogy előmozdítsa az országban a szentségi Jézus tiszteletét. Ennek a küldetésnek a szellemében indítottak honlapot, azzal a szándékkal, hogy az internet

Miserend

Miserend Hétfő: 18:00 Kedd: 7:30 Szerda:  18:00 Csütörtök: 7:30 Péntek: 18:00 Szombat: 18:00 Vasárnap: 8:30 , 10:00 , 18:00 (Gitáros) Gyóntatás Szerdán este 18-19 óra között. Pénteken az esti 6 órai mise után (kb. ¾ 7-től) ½ 8-ig. Plébánossal való