Orgonánkról

Az eredeti orgona dr. Spett Ferenc ajándéka volt, 1909. március 14-n szentelték fel. Egy manuál + pedálműves, pneumatikus, lábfújtatású Rieger orgona volt. Hat regisztere: Subbass 16′ a pedálban, Principal 8′, Bourdon 8′, Salizional 8′, Oktav 4′ (a Principal transzmissziója, azaz

Liturgikus munkatársak

Liturgikus munkatársaink: A plébániánkon közreműködnek világi lelkipásztori kisegítők, mint állandó áldoztatók, akik igeliturgia végzésére is megbízást kaptak a püspöktől: Szabó Éva Horváth Eszter Pácz Tamás Németh György Pacor István Druzsin József Görbe László Templomunk kántorai: Farkasné Mihály Etelka Rieth József

A templomunk bemutatása

1887-ben létrejött a Mátyásföldi Nyaralótulajdonosok Egyesülete. Paulheim József elnöklete alatt 1903-ban Templomépítő Bizottság alakult. A templom előcsarnokában 1921. augusztus 28-án elhelyezett tábla őrzi Paulheim József emlékét. Beniczky Gáborné, sz. Battyány Ilona grófnő által ajándékozott telekre Weninger Ferenc építész tervezte a

Gyóntatás

A GYÓNÁS MENETE Belépünk a gyóntatószékbe: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Letérdelünk, vagy leülünk. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el.

Szentségimádás

Oltáriszentség imádása   A Központi Oltáregyesület gondozásában Honlap indult a magyarországi szentségimádások rendjével A Központi Oltáregyesület hivatása és küldetése, hogy előmozdítsa az országban a szentségi Jézus tiszteletét. Ennek a küldetésnek a szellemében indítottak honlapot, azzal a szándékkal, hogy az internet

Miserend

Miserend Hétfő: Nincsen szentmise Kedd: 7:30 Szerda:  18:00 Csütörtök: 7:30 Péntek: 18:00 Szombat: 18:00 Vasárnap: 8:30 , 10:00 , 18:00 Miserend a kerület többi templomaiban Gyóntatás Gyóntatás: szentmisék előtt fél órával egyedi időpontban való gyónást a plébánossal lehet egyeztetni A