Hirdetések 2021. szeptember 5-én

  1. plébániai hittanok és csoportok rendjét és beosztását a faliújságra kitettük és a plébániai honlapon is látható. A hittancsoportok első alkalmai a NEK-et követő héten, szept. 13-tól kezdődnek.
  2. Bíboros úrnak az egész Főegyházmegye területére kiadott rendelkezése szerint szept. 5-én csak a délelőtti, azaz a ½ 9-es és a 10 órai miséket tartjuk meg, az esti 6-os elmarad. Szept. 12-én pedig a délelőtti misék maradnak el, és csak az esti 6-órai misét tartjuk meg. Akik egészségi állapotuk vagy állapotbeli kötelességük teljesítése miatt ezeken a napokon nem tudnak részt venni szentmisén, felmentést nyernek a misén való részvétel kötelezettsége alól.
  3. Akik az Eucharisztikus Kongresszus nyitómiséjére a plébániai csoport keretében vettek jegyet, azokkal holnap, vasárnap 13.00 órakor indulunk együtt a Hősök terére. Előtte gyülekező az Őrs vezér téren a HÉV végállomásánál, a „gombánál”. Ezek a résztvevők semmiképpen se késsenek a találkozói helyszínen.
  4. Kedden (szept. 7-én) este 6 órakor az Ars Sacra Hét keretében a kerületi Zeneiskola koncert lesz templomunkban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A plakát elérhető itt.
  5. A hétköznapi misék rendje a NEK hetében templomunkban változatlan.
  6. Csütörtökön este 7-től 8-ig gitáros dicsőítő szentségimádás lesz.
  7. Gyóntatás a héten: csak szerdán az esti mise után; pénteken nem lesz gyóntatás.
  8. A Főegyházmegye ingyenes újságjának újabb száma a kórus alól elvihető.
Hirdetések – 2021.09.05.