Hirdetések 2022. október 2-án

  1. Ottó atya bekapcsolódásával annyiban változik a miserend, hogy ezután minden hétfőn is lesz Mátyásföldön szentmise, este 6-kor, már holnap is. Ezek csendes misék lesznek (nem énekes). A gyónási lehetőséget is szeretnénk bővíteni. Mostantól minden vasárnap a reggeli ½ 9-es mise alatt gyóntatás lesz.
  2. Hétfőn, október 3-án kezdődik az Alpha kurzus a Plébánián. Még lehet jelentkezni! Elsősorban olyanoknak szól, akik nem gyakorolják a vallást, vagy nem régóta járnak templomba, vagy új tagja a közösségünknek, és érdekli őket keresztény hitünk bemutatása. 12 egymást követő hétfőn lesz este 19-21 óra között. Egy könnyű vacsorával kezdődik, majd előadással és beszélgetéssel folytatódik. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Szórólap a karzat alatt!
  3. Szentségimádás Iskoláját indítunk templomunkban kétheti rendszerességgel hétfő esténként 18:30-kor. A kurzus 12 alkalma egymásra épül, de bármikor be lehet kapcsolódni, eseti jelleggel is. Az első alkalmat október 10-én tartjuk. Fábry Kornél atya 30-40 perces tanításai után, melyeket videóról nézünk meg, rövid szentségimádás keretében gyakorolhatjuk az elhangzottakat. További részletek a plakáton!
  4. Október hónapban minden hétköznapon (szombaton is) rózsafüzért imádkozunk a templomban. Reggeli misék esetén utána és az esti misék előtt 17.25-től. Szombaton, okt. 8-án Magyarok Nagyasszonya főünnepe van, ezért kivételesen az esti mise után imádkozzuk, a Szt. Cecília énekkar énekes közreműködésével.
  5. Gyóntatás szerdán este 6-tól a mise alatt (Vilmos atya). Pénteken a mise után ½ 8-ig. Az elsőpéntek miatt már a mise előtt 5 órától is lesz gyóntatás a kápolnában a miséig. És vasárnap a ½ 9-es mise alatt.
  6. Jövő vasárnap a 10 órai szentmisében lesz 28 hittanosunk elsőáldozása. Imádkozzunk értük!
  7. Október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik Magyarországon, melynek során felmérik a vallási hovatartozást is. Mivel ezek az adatok hozzájárulnak Egyházunknak a társadalomban betöltött súlyának és szerepének megítéléséhez, fontos, hogy mindannyian megvalljuk katolikus hitünket.
  8. Kaptunk 220 doboz adomány kukorica konzervet. A sekrestyéből lehet elvinni! Kérjetek és adatik! Hogy minél hamarabb elfogyjon…
Hirdetések – 2022.10.02.