Hirdetések 2023. március 5-én

Isten áldását kérjük a szombaton esztergom-budapesti segédpüspökké szentelt Martos Levente Balázs atya szolgálatára! 

  1. Ma vasárnap az esti misében lesz a katekumenek kiválasztási rítusa.
  2. Csütörtökön gitáros dicsőítő szentségimádás este 7-től.
  3. Nagyböjt péntekjein keresztutat járunk 17.25-től. Pénteken már 5 órától gyóntatás kezdődik (a keresztút alatt is). Nagyböjt péntekjein hústilalom van (14-60 év között).
  4. Jövő vasárnap, márc. 12-én lesz a betegek kenetének kiszolgáltatása a délelőtti szentmisék végén. A ½ 9-es misén a kórus énekel. Jövő vasárnap de. 8-tól ½ 12-ig méz, lekvár, szörp, fűszerpaprika, sütemények vására is lesz a Közösségi Házban. Du. 4-től pedig ministránsgyűlés a templomban.
  5. Uzsalyné Pécsi Rita fog előadást tartani plébániánkon két részletben a kamaszkorról, a szülők, nevelők kihívásairól márc. 14-én és 22-én este ½ 7-kor. Plakát a faliújságon.
  6. Tartós élelmiszer-gyűjtés helyett idén is pénzbeli adományokat gyűjtünk a rászoruló családok számára Húsvétra. Az adományokat a sekrestyében lehet leadni vagy Márton atyának április 2-ig!
  7. Virágvasárnapra gondolva kérjük, hogy aki tud, hozzon nyíló barkaágakat a kertjéből.
  8. Gyóntatás szerdán este 6-tól a mise alatt (Vilmos atya) valamint pénteken a mise után ½ 8-ig.
  9. Előre hirdetjük, hogy a Házas közösség szervezésében szabadtéri keresztutat tartunk a Naplás tó mellett márc. 25-én ½ 4-kor.
Hirdetések – 2023.03.05.