Hirdetések 2023. március 12-én

 1. A mai vasárnapon lesz a betegek kenetének kiszolgáltatása a délelőtti szentmisék végén. A két mise alatt végig gyóntatás lesz! A ½ 9-es misén a kórus énekel.
 2. A mai vasárnapon de. 8-tól ½ 12-ig méz, lekvár, szörp, fűszerpaprika, sütemények vására is van a Közösségi Házban.
 3. Ma du. 4-től ministránsgyűlés a templomban.
 4. Holnap, hétfőn Nyugdíjas Klub!
 5. Hétfőn lesz a Szentségimádás Iskolájának befejező alkalma az esti mise után.
 6. Uzsalyné Pécsi Rita tart előadást plébániánkon két részletben a kamaszkorról, a szülők, nevelők kihívásairól márc. 14-én és 22-én este ½ 7-kor. Plakát a faliújságon. A keddi Felnőtt katekézis az előadás miatt elmarad.
 7. Március 15-én, szerdán, a Nemzeti Ünnepen este 6-kor tartunk ünnepi szentmisét, amelyen a kórus énekel.
 8. A mostani pénteken kivételesen 5 órakor kezdődik a keresztút, amelyen a bérmálkozói fiatalok tanúságtételei hangzanak el gitáros énekek kíséretében. Most pénteken csak a mise után lesz emiatt gyóntatás!
 9. Tartós élelmiszer-gyűjtés helyett idén is pénzbeli adományokat gyűjtünk a rászoruló családok számára Húsvétra. Az adományokat a sekrestyében lehet leadni vagy Márton atyának április 2-ig!
 10. Virágvasárnapra gondolva kérjük, hogy aki tud, hozzon nyíló barkaágakat a kertjéből.
 11. Gyóntatás szerdán este 6-tól a mise alatt (Vilmos atya) valamint pénteken a mise után ½ 8-ig.
 12. Előre hirdetjük, hogy a Házas közösség szervezésében szabadtéri keresztutat tartunk a Naplás tó mellett márc. 25-én ½ 4-kor.
Hirdetések – 2023.03.12.