Hirdetések 2023. március 26-án

  1. A mai vasárnapon a miséken a Szentföld katolikus missziója javára van a gyűjtés.
  2. Hétfőn Nyugdíjas Klub!
  3. Kedden este online Felnőtt katekézis.
  4. Pénteken március 31-én Liszt Ferenc: Via Crucis c. művével imádkozzuk végig 17 órától a keresztutat. Az elmélkedést vezeti: Gödölle Márton, énekel a Szt. Cecília vegyeskar.
  5. Szombaton délelőtt a templom húsvét előtti nagytakarítására várunk önkéntes segítőket reggel ½ 9-től 12-ig. Ezen a szombaton 17 órától a Rózsafüzér Társulat tagjait hívjuk a templomba gyűlésre.
  6. Jövő héten Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét. Virágvasárnapon a 10 órai szentmise előtt lesz az ünnepi barkaszentelés a templom előtti téren és az ünnepi bevonulás. Aki tud, hozzon barkát! Ezen a szentmisén a Szent Cecília kórus előadásában hangzik fel Werner Alajos Lukács passiója Kasznár József kari betétjeivel. A többi szentmisén szereposztásban, prózában hangzik el a passió.
  7. A rászoruló családok számára Húsvétra szánt pénzbeli adományokat a sekrestyében lehet leadni április 2-ig!
  8. A Húsvéti ünnepre készítő szentgyónás elvégzésére több időpontot is kínálunk. Szerdán este 6-tól a mise alatt (Vilmos atya) valamint pénteken este csak a mise után ½ 8-ig. Virágvasárnapon pedig a 10 órai és esti misét követően, ameddig lesznek gyónók. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a húsvéti szentgyónás elvégzését!
Hirdetések – 2023.03.26.