Hirdetések 2023. április 2-án

  1. Ma Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét. Virágvasárnapon a 10 órai szentmise előtt lesz az ünnepi barkaszentelés a templom előtti téren és az ünnepi bevonulás. Aki tud, hozzon barkát! Ezen a szentmisén a Szent Cecília kórus előadásában hangzik fel Máté passiója. A többi szentmisén szereposztásban, prózában hangzik el a passió.
  2. A húsvéti Szent Háromnap és a gyóntatások rendje olvasható a faliújságon és a honlapon: Nagycsütörtökön és Nagypénteken este 6-kor, Nagyszombaton este 8-kor kezdődik a szertartás. A nagypénteki szertartás végétől Szentsír-látogatásra és szentségimádásra nyitva marad a templom egész éjszaka Nagyszombat délig. A cserkészek mellett az egyházközségi csoportok is vállalhatnak időpontokat, de bárki, bármikor jöhet egyénileg is. A nagyszombati húsvéti vigília végén tartjuk a feltámadási körmenetet.
  3. A ministránsokat kérjük, hogy szolgálatukkal segítsék a nagyheti szertartásokat, amelyekre ministránspróbák is lesznek: Nagycsütörtökön du. 3-kor, Nagypénteken de. 10-kor, és Nagyszombaton déli 12-kor.
  4. A nagypénteki keresztút délután 5 órakor kezdődik. Ne feledjük a nagypénteki szigorú böjtöt.
  5. Gyóntatás ma vasárnap a 10-es mise után, 18-as mise alatt és utána, kedden este 5-7-ig, szerdán este 5-8 között, pénteken 12-14 között, szombaton 9-11-ig.
  6. Előre hirdetjük a Mátyásföldi Plébánia IX. Családos Táborát, amit június 28. és július 2. között rendezünk Tokajban. Számítunk mindenkire, aki szívesen eltöltene plébániánk családjaival néhány élményekben gazdag napot. A programokat alapvetően a gyermekes családokra igyekszünk igazítani, de lesznek közös kirándulások, lesz lehetőség lelki feltöltődésre és egymás jobb megismerésére is. További részletek a plakáton és a itt! Jelentkezni a megadott linken online lehet április 30-ig.
  7. Húsvéthétfőn de. 10-kor és este 6-kor lesznek szentmisék.
  8. A pápai szentmisére, április 29-én tervezünk plébániai csoporttal együtt menni, amit idén is Lévai Ádám fog össze (30/250-3647; levaiadam ‘kukac’ gmail.com). Aki a közös részvételbe szeretne bekapcsolódni, töltsön ki jelentkezési lapot (a kórus alatti asztalon!), és a sekrestyében adja le. A részletekről később, emailben értesítjük a jelentkezőket.
  9. A rászoruló családok számára Húsvétra szánt pénzbeli adományokat a sekrestyében lehet a mai napon estig!
Hirdetések – 2023.04.02.