Hirdetések 2023. november 19-én

  1. A mai vasárnap éppen egybeesik Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepével. Ezen a vasárnapon hagyományosan Erzsébet-kenyereket áldunk meg a misék végén, és osztjuk híveinknek. A szentmiséken a Magyar Karitász javára történik a gyűjtés.
  2. Ugyancsak ma vasárnap este a mise után Vas Erna fuvolaművész és Hadnagy Andrea zongoraművész közös koncertje lesz templomunkban Bach, Gounod és Chopin műveiből. A koncert időtartama kb. fél óra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
  3. Hétfőn Nyugdíjas Klub van a szokott időben.
  4. Jövő vasárnap Krisztus Király vasárnapján (nov. 26.) este 7-kor Dóbis Áron orgonaművész és Samodai Bence János trombitaművész koncertje lesz templomunkban. Ezen a napon a 10-es misén a Szt. Cecília kórus énekel.
  5. Templomunk díszítője Cili, idén is készít adventi koszorúkat, karácsonyi ajtó- és asztaldíszeket, melyek megvásárolhatók a Közösségi Házban nov. 26-án és dec. 3-án (advent 1. vasárnapján) 9.30-tól 12-óráig. Elérhetőségei az előtérben elhelyezett plakáton.
  6. Továbbra is figyeljünk oda a szentmiséken a megváltozott liturgikus testtartások előírásaira. Ezzel kapcsolatban jogos észrevétel érkezett, hogy a liturgia lelkülete szerint a hívek a záróáldás után maradjanak a helyükön azután is, hogy a pap és a ministránsok visszatértek a sekrestyébe, egészen a záróének befejezéséig.
  7. Gyóntatás szerdán este az esti mise alatt, pénteken az esti mise után.
Hirdetések – 2023.11.19.