Élet az Élet kenyeréből

Az Eucharisztia teológiája

A 2020 ban Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra fölkészülés jegyében a PPKE Hittudományi Kara kurzust indít az Eucharisztia teológiájáról a
2017/18 as tanév második szemeszterében. A kurzus célja elmélyíteni az Eucharisztia titkáról szerezhető hittani ismereteket, s ezzel hozzájárulni ahhoz, hogy hallgatóink valamint a téma iránt érdeklődő hívők tudatosabban készüljenek a Kongresszusra és saját közösségeikben képesek legyenek segíteni mások felkészülését is. A kurzus során az Eucharisztia titkát a legkülönbözőbb teológiai tárgyak látószögéből közelítjük meg: a legfontosabb bibliai szövegeknek, keleti és nyugati egyházatyák tanúságtételének, liturgikus imáknak, középkori teológusok írásainak és tanítóhivatali megnyilatkozásoknak az elemzésével. Emellett helyet kap a kurzuson az Eucharisztia lelkiségteológiai, kánonjogi és egyháztörténeti megközelítése is. Az interdiszciplináris tárgyalásmódnak köszönhetően a hallgatók komplex hittani ismeretekhez juthatnak az Eucharisztia misztériumáról, mely személyes lelki életüket és a hitismereteket átadó kompetenciáikat is fejlesztheti.
A 2017/18 as tanév második félévére meghirdetett kurzus összesen nyolc előadást, s az előadásokhoz kapcsolódó beszélgetési alkalmat foglal magában. A kurzus külön előadásként felvehető mind a nappali, mind a levelező képzésben tanuló hallgatóinknak, de nyitott minden külső érdeklődő számára is. A következő két tanév (2018/19 és 2019/20) második szemeszterében folytatódik a z Eucharisztiáról szóló kurzus más más tematikával.

A kurzus előadásai
2017/18. II. szemeszterében
(csütörtökönként, 17.30-19.00)

febr. 8. Kocsis Imre: Az Eucharisztikus Kongresszus mottójának bibliai háttere. Forrásmotívum az Ó és az Újszövetségben
febr. 15.Fodor György Pászkalakoma és az utolsó vacsora
febr. 22. Takács Gyula: Az Eucharisztia teológiája Szent János evangéliumában és a Jelenések könyvében
márc. 1. Kocsis Imre: Az Eucharisztia Szent Pál és az ApCsel tanításában
márc. 8. Perendy László: Eucharisztia és vértanúság az egyházatyák írásaiban
márc. 22. Dolhai Lajos: Az Eucharisztia ünneplése az ókori Egyházban
ápr. 12. Rokay Zoltán: A szubsztancia és a transszubsztanciáció fogalma az eucharisztikus vitákban
ápr. 19. Puskás Attila: Az Eucharisztia a hit misztériumainak középpontja és foglalata

Élet az élet kenyeréből